ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน 

🌷🌷🌷


趁热喝吧。
Chèn rè hē ba.
ดื่มในขณะที่ยังร้อนอยู่还有许多事要做。
Hái yǒu xǔduō shì yào zuò.
ยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำ你还不知道,何况我呢?
Nǐ hái bù zhīdào, hékuàng wǒ ne?
คุณเองยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร
何况 Hékuàng ใช้น้ำเสียงที่ย้อนถาม มีความหมายแสดงว่าเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง你跑得那么快还赶不上他,何况我呢?
Nǐ pǎo de nàme kuài hái gǎnbushàng tā, hékuàng wǒ ne?
คุณวิ่งเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเขาเลย แล้วฉันจะไปทันได้อย่างไร我不喜欢那所房子,何况价钱也太高。
Wǒ bù xǐhuān nà suǒ fángzi, hékuàng jiàqián yě tài gāo.
ฉันไม่ชอบบ้านหลังนั้นและราคาสูงเกินไป他怒不可遏。
Tā nùbùkě è.
เขาโกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้
怒不可遏 
Nù bù kě è 
โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้暗中把钱塞给他。
Ànzhōng bǎ qián sāi gěi tā.
แอบยัดเงินให้เขา你再顶一会儿,我叫人来替你。
Nǐ zài dǐng yīhuǐr, wǒ jiào rén lái tì nǐ.
คุณยันเอาไว้ก่อน ฉันจะไปตามคนมายันแทนคุณ他老呆在家里。
Tā lǎo dāi zài jiālǐ.
เขาเอาแต่อยู่บ้าน他不是好惹的。
Tā bùshì hǎo rě de.
เขาไม่ใช่เป็นคนที่จะไปยั่วได้ง่ายๆเลย这人脾气大,别惹他。
Zhè rén píqì dà, bié rě tā.
เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่าไปยั่วเขาเลย惹她生气。
Rě tā shēngqì.
ยั่วให้เธอโมโห如果你方便的话,就请来一次。
Rúguǒ nǐ fāngbiàn dehuà, jiù qǐng lái yīcì.
ถ้าหากคุณสะดวก ก็ขอให้ได้โปรดมาสักครั้งเถอะ

目前的情况难以控制。
Mùqián de qíngkuàng nányǐ kòngzhì.
สถานการณ์ปัจจุบันควบคุมได้ยาก你有个难得的机会重新开始。
Nǐ yǒu gè nándé de jīhuì chóngxīn kāishǐ.
คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ยาก 🍂🍂🍂🍂🍂

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节