บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ลักษณนาม 量词

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

รูปภาพ
ลักษณนามในภาษาจีน 量词 ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีการใช้คำลักษณนามเช่นเดียวกับภาษาไทย ซึ่งในคำนามแค่ละคำจะต้องมีคำลักษณนามของตัวเอง โดยคำนามบางคำอาจมีลักษณนามของตัวเองมากกว่าหนึ่งคำก็ได้   และคำลักษณนามบางคำอาจใช้กับคำนามได้หลายคำ   แล้วรู้กันมั้ยคะ ? ว่าคำลักษณนามในภาษาจีน มีถึง 286 ตัวกันเลยทีเดียว ดังนั้น เราจะมารวบรวมคำลักษณนามในภาษาจีน ที่เราเจอและใช้บ่อยที่สุดมาฝากกันค่ะ 本 Běn เล่ม ลักษณนามของหนังสือ 一 本 书        หนังสือ 1 เล่ม Y ì běn shū 哪 本 书 ?   หนังสือเล่มไหน Nǎ běn shū? 这 本 书 หนังสือเล่มนี้ Zhè běn shū 一 本 词典 พจนานุกรม 1 เล่ม Yì běn cídiǎn 哪 本 词典 ? พจนานุกรมเล่มไหน   Nǎ běn cídiǎn? 这 本 词典 พจนานุกรมเล่มนี้ Zhè běn cídiǎn 三 本 练习本 สมุดแบบฝึกหัด 3 เล่ม Sān běn liànxí běn 哪 本 练习本 ? สมุดแบบฝึกหัดเล่มไหน Nǎ běn liànxí běn? 这 本 练习本 หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ Zhè běn liànxí běn 朵 Duǒ ลักษณนามของเมฆและดอกไม้ 一 朵 玫瑰花 ดอกกุหลาบ 1 ดอก Y ì duǒ méiguī huā 哪