บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบสมัครงาน

เรียนคำศัพท์ภาษาจีน ผ่านใบสมัครงาน

รูปภาพ
ใบสมัครงาน รูปภาพจาก pixabay.com      โดยปกติเมื่อเราไปสมัครงาน ก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารในการสมัคร ก็อย่างเช่น   👉 รูปถ่าย 本人照片 (Běn rén zhào piàn ) Photo โดยปกติทั่วไปก็ขนาดประมาณ 1 นิ้ว 一寸照片 (Y í cùn zhào piàn )   👉 สำเนาบัตรประชาชน     本人身份证复印件 (Běn rén shēn fèn zhèng fù yìn jiàn ) Identification Card(I.D. Card)   👉 สำเนาทะเบียนบ้าน 本人户籍复印件 (Běn rén hù jí fù yìn jiàn ) /   本人户口复印件 (Běn rén hù kǒu fù yìn jiàn) Home Registration   👉 สำเนาวุฒิการศึกษา 本人最后学历证书复印件 (Běn rén zuì hòu xué lì zhèng shū fù yìn jiàn) Education Vocabulary   👉 สำเนาใบแสดงผลการเรียน 本人最后学历成绩单复印件 (Běn rén zuì hòu xué lì chéng j ì dān fù yìn jiàn ) Transcript   👉 สำเนาใบรับรองการทำงานจากที่เก่า หรือ หนังสือรับรองการทำงาน   就业证明书 (Jiù yè zhèng míng shū ) Letter of Recommendation / Testimonial/ Employment Certificate ส่วนข้อมูลที่เราจะเห็นจากใบสมัครงาน ตามปกติแล้วก็จะมี 6 หัวข้อใหญ่ๆ ที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในใบสมัครงาน คือ 1. ประวัติส่วนตัว 申请人情况 (Shēn qǐng rén qíng ku