บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ประโยคภาษาจีนที่ได้ยินบ่อยๆ

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  อย่าเบี้ยวน้า  Don't stand me up! 不要放我鸽子! B ú yào fàng wǒ gē zi!   💦💦💦 มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยนะเนี่ย What a coincidence! 真是太巧了! Zhēn sh ì tài qiǎo le!   💦💦💦 คุณชมฉันเกินไปแล้ว You’re flattering me. 你过奖了 !  Nǐ guò jiǎng le!   💦💦💦 ฉันไปไม่ได้ I can’t make it. 我去不了。 Wǒ qù bù liǎo.   💦💦💦 เดี๋ยวเราก็รู้   We’ll see. 好吧,走着瞧 。 / 等着看吧。 Hǎo ba, zǒu zhe qiáo./ Děng zhe kàn ba.   💦💦💦 ถ้าฉันไปได้ก็ดีสิ I wish I could go. 我希望我能去。 Wǒ xī wàng wǒ néng qù.   💦💦💦 มันน่าขายหน้าจังเลย   That’s embarrassing. 这太尴尬了。 Zhè tài gān gà le.   💖💖💖

ประโยคภาษาจีนที่เราๆท่านๆ ได้ยินบ่อย

รูปภาพ
ประโยคภาษาจีนที่เราๆท่านๆ ได้ยินบ่อย 👇👇👇👇👇 ขาดงานสักวันก็คงไม่เป็นไรหรอก I guess I would be OK to miss one day of work. 缺勤一天好像没事的。 Quēqín yītiān hǎoxiàng méishì de. * 缺勤  Quēqín  ขาดงาน ฉันรู้สึกกดดันมาก I’m under a lot of pressure. 我的压力很大。 Wǒ de yālì hěn dà. นั่นไม่ใช่ลางสังหรณ์ที่ดี It’s not a good sign. 那不是好兆头。 Nà bùshì hǎo zhàotou. * 兆头  Zhàotou  เค้า ลาง นิมิต ลางสังหรณ์ ฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่ง I’ll give you another chance. 我再给你一次机会。 Wǒ zài gěi nǐ yīcì jīhuì. มีโอกาสที่ดีอย่าให้หลุดลอยไป It’s now or never. 机不可失。 Jī bùkě shī. ฉันทิ้งเขา I dumped him. 我甩了他。 Wǒ shuǎile tā. * 甩  Shuǎi ทิ้ง ฉันไม่คิดว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่สุด I don't think this is the best time. 我觉得这不是最好的时机。 Wǒ juédé zhè bùshì zuì hǎo de shíjī. * 时机  Shíjī  โอกาส   จังหวะ ฉันต้องลดน้ำหนักจริงๆแล้วหละ I really need to lose some weight. 我真的需要减肥了。 Wǒ zhēn de xūyào jiǎnféile.