ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเบี้ยวน้า 

Don't stand me up!

不要放我鸽子!

Bú yào fàng wǒ gē zi!

 

💦💦💦


มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยนะเนี่ย

What a coincidence!

真是太巧了!

Zhēn shì tài qiǎo le!

 

💦💦💦


คุณชมฉันเกินไปแล้ว

You’re flattering me.

你过奖了

Nǐ guò jiǎng le!

 

💦💦💦


ฉันไปไม่ได้

I can’t make it.

我去不了。

Wǒ qù bù liǎo.

 

💦💦💦


เดี๋ยวเราก็รู้ 

We’ll see.

好吧,走着瞧 / 等着看吧。

Hǎo ba, zǒu zhe qiáo./ Děng zhe kàn ba.

 

💦💦💦


ถ้าฉันไปได้ก็ดีสิ

I wish I could go.

我希望我能去。

Wǒ xī wàng wǒ néng qù.

 

💦💦💦


มันน่าขายหน้าจังเลย

  That’s embarrassing.

这太尴尬了。

Zhè tài gān gà le.

 


💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节