ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นคุณจะทำยังไง 

What would you do?

你会怎么做?

Nǐ huì zěn me zuò?

 

🌷🌷🌷


คุณคิดว่ายังไง 

What do you think?

你认为如何?你怎么想的?

Nǐ rèn wéi rú hé? / Nǐ zěn me xiǎng de?

 

🌷🌷🌷


ฉันเดาว่าคงเป็นแบบนั้น

I guess so.

我也是这样认为的。/ 我也这么想。

Wǒ yě shì zhè yàng rèn wéi de. / Wǒ yě zhè me xiǎng.

 

🌷🌷🌷


ฉันท้าคุณเลย 

I dare you.

我向你挑战。

Wǒ xiàng nǐ tiǎo zhàn.

 

🌷🌷🌷


ลองทำดูซักตั้งน่า 

Give it a shot.

试试看。

Shì shi kàn.

 

🌷🌷🌷


คุณทำอะไรลงไป 

What have you done?

你都干了些什么? / 你干了什么了?

Nǐ dōu gàn le xiē shén me? / Nǐ gàn le shén me le?


💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节