ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็สมเหตุสมผลดี เข้าใจได้ 

Fair enough.

有道理。

Yǒu dào lǐ.

 

🌿🌿🌿


ระวังนะ

Watch out!

小心!

Xiǎo xīn!

 

🌿🌿🌿


เอาสิ ทำไม่จะไม่หละ

Why not?

有何不可?

Yǒu hé bù kě?

 

🌿🌿🌿


เธอฉลาดมาก  

She is brain.

她很聪明。

Tā hěn cōngmíng.

 

🌿🌿🌿


ฝากไว้ที่นี่แหละ ทิ้งไว้ที่นี่แหละ 

Leave it here.

把它放在这儿。/ 把它留在这里。

Bǎ tā fàng zài zhèr./ Bǎ tā liú zài zhè lǐ.

 


💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节