ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังทำอะไร 

What are you doing?

你在做什么?

Nǐ zài zuò shén me?

 

🌸🌸🌸


มันเกิดอะไรขึ้น 

What happened?

发生什么事了吗?

Fā shēng shén me shì le ma?


 🌸🌸🌸


เท่าที่ฉันรู้ก็ไม่นะ 

Not that I know of.

没这回事。/ 据我所知...没有。

Méi zhè huí shì./ Jù wǒ suǒ zhī...méi yǒu.

 

🌸🌸🌸


ช่วยฉันหน่อยสิ 

Do me a favor?

你能帮我一个忙吗?

Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?

 

🌸🌸🌸


ไว้ค่อยคุยกันนะ

Catch up later.

晚点再聊。

Wǎn diǎn zài liáo.

 

🌸🌸🌸


ไม่เป็นไร ยังไงก็ได้ 

It doesn’t matter.

没关系。

Méi guān xi.

 

🌸🌸🌸


มันคุ้มค่า

It’s worth it.

这是值得的。

Zhè shì zhí dé de.


💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节