ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คุณจะทำยังไงต่อไป

What are you gonna do?

你打算怎么办?

Nǐ dǎ suàn zěn me bàn?

 

🌴🌴🌴


คุณเป็นอะไรไป  

What’s wrong?

怎么了?

Zěn me le?

 

🌴🌴🌴


ฉันไม่ชอบ 

It’s not my thing.

我不喜欢。

Wǒ bù xǐ huān.

 

🌴🌴🌴


ฉันว่าแล้วเชียว

 I knew it.

我就知道。

Wǒ jiù zhī dào.

 

🌴🌴🌴


แค่แซวเล่นนะ; แค่แหย่เล่นนะ 

Just teasing.

我就逗逗你。/跟你玩玩而已。/只是开玩笑。

Wǒ jiù dòu dòu nǐ./ Gēn nǐ wán wán ér yǐ./ Zhǐ shì kāi wán xiào.

 

🌴🌴🌴


ฉันจะดูให้ ;ฉันจะจัดการให้

I’ll see to it.

我会处理的。

Wǒ huì chǔ lǐ de.💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节