ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไปด้วยกันเปล่า 

Wanna join?

想加入吗?

Xiǎng jiā rù ma?

 

🍄🍄🍄


คุณช่วยเขยิบหน่อยได้ไหม 

Can you scoot over?

你能往旁边靠一点吗?

Nǐ néng wǎng pang biān kào yì diǎn ma?

 

🍄🍄🍄


เอาที่คุณสบายใจ(ใช้ในการประชดประชัน) 

Suit yourself.

随你便。

Suí nǐ biàn.

 

🍄🍄🍄


อย่าเครียด 

Don’t stress.

别紧张。

Bié jǐn zhāng.

 

🍄🍄🍄


คุณมีสเปคไหม 

Do you have a type?

你有喜欢的类型吗?

Nǐ yǒu xǐ huān de lèi xíng ma?

 

🍄🍄🍄


เขาเป็นสเปคของฉันเลย

He’s my type.

他是我喜欢的类型。

Tā shì wǒ xǐ huān de lèi xíng.

 

🍄🍄🍄


พยายามให้ถึงที่สุดนะ

Try your best!

尽你所能!

Jǐn nǐ suǒ néng!

 


💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节