ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขึ้นรถเลย 

Get in the car.

上车。

Shàng chē.

 

🌴🌴🌴


เชิญก่อนเลยค่ะ

Please go first.

你先请。

Nǐ xiān qǐng.

 


🌴🌴🌴


ไม่น่าจะใช่นะ

Not likely!

不太可能!

Bù tài kě néng!

 

🌴🌴🌴


อย่าถือสากันเลยนะ 

No hard feelings.

 请别见怪。

Qǐng bié jiàn guài.

 

🌴🌴🌴


คุณจริงจังหรือเปล่าเนี่ย 

Are you serious?

你是认真的吗?

Nǐ shì rèn zhēn de ma?

 

🌴🌴🌴


ฉันกำลังรีบ

I’m in a hurry.

我在赶时间。

Wǒ zài gǎn shí jiān.

 

🌴🌴🌴


ขอฟังเสียงของพวกคุณหน่อย

Let me hear you make some noise. 

让我听听大家的掌声吧。

Ràng wǒ tīng tīng dà jiā de zhǎng shēng ba.

 


💖💖💖💖


 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节