ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ช่วยหยิบอันนั้นมาให้ฉันหน่อย 

Hand me that please.

把那个东西递给我。

Qǐng bǎ nà gè dōngxi dì gěi wǒ.

 

🌷🌷🌷


ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

It’s no biggie.

没什么大不了的。

Méi shén me dà liǎo de.

 

🌷🌷🌷ไม่ต้องเกรงใจ เชิญได้เลย

Be my guest.

请便。/ 请随意。

Qǐng biàn./ Qǐng suí yì.

 

🌷🌷🌷มันฟังดูเยี่ยมไปเลย

That sounds great.

听起来不错。

Tīng qǐ lái bú cuò.

 

🌷🌷🌷สรุปสั้นๆเลยนะ 

Long story short.

长话短说。

Cháng huà duǎn shuō.

 

🌷🌷🌷เขาก็แค่จะพยายามจะแย่งซีนฉัน

He’s trying to steal my thunder.

他只是想抢我的风头。

Tā zhǐ shì xiǎng qiǎng wǒ de fēng tóu.


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节