ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเพิ่งไป 

Don’t go yet.

先别走。        

Xiān bié zǒu.

 

🌻🌻🌻ฉันหิวมาก

I’m starving!

我饿死了!

Wǒ è sǐ le!

 

🌻🌻🌻


สมน้ำหน้า

It serves you right!

活该!/ 你是罪有应得!

Huó gāi! /Nǐ shì zuì yǒu yīng dé!

 

🌻🌻🌻


ฉันลืมมันไปสนิทเลย

It slipped my mind.

我忘了。

Wǒ wàng le.

 

🌻🌻🌻


นี่เป็นความคิดที่ดีเลยนะ

That’s a good deal.

这是个好主意。

Zhè shì gè hǎo zhǔ yì.

 

🌻🌻🌻


มันราคาถูกมากๆ 

That’s dirt cheap.

太便宜了。

Tài pián yi le.

 

🌻🌻🌻


คุณเลือกเลย 

It’s your call.

你说了算。/ 你来决定。

Nǐ shuō le suàn. / Nǐ lái jué dìng.

 


💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节