ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อยากให้ถึงเวลานั้นใจจะขาด 

I can’t wait.

我等不及了。

Wǒ děng bù jí le.

 

🍇🍇🍇


อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลย 

Don’t flatter yourself!

 你少臭美了/ 别自以为是了!

Nǐ shǎo chòu měi le! / Bié zì yǐ wéi shì le!

 


🍇🍇🍇


ฉันไม่ทันได้ยิน 

I didn’t catch that.

我没听清楚。

Wǒ méi tīng qīng chǔ.

 


🍇🍇🍇


ฉันเลี้ยงเอง 

It’s on me.

我请客。

Wǒ qǐng kè.

 

🍇🍇🍇


ฉันต้องไปก่อนนะ 

I’ve got to go.

我得走了。

Wǒ děi  zǒu le.

 


🍇🍇🍇เมื่อกี้เราพูดถึงไหนกันนะ 

Where were we?

我们说到哪里了?/ 我们谈到哪儿了?

Wǒ men shuō dào nǎ lǐ le? / Wǒ men tán dào nǎr le?

 

🍇🍇🍇


นานๆที 

Once in a blue moon.

千载难逢 / 难得

Qiān zǎi nán féng/ Nán dé

 

💖💖💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节