ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 มิน่าละ 

No wonder!

难怪!

Nán guài!

 


🌸🌸🌸


ฟังดูเข้าท่าดีแฮะ เอาสิ ฉันร่วมด้วย 

Sounds good, I’m down.

听起来不错,我加入。

Tīng qǐ lái bú cuò, wǒ jiā rù.


🌸🌸🌸


ฉันไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้ว 

I have no regrets.

我没有什么后悔的!

Wǒ méi yǒu shén me hòu huǐ de!

 

🌸🌸🌸


ฉันดีใจที่คุณชอบมัน

I’m glad you like it!

我很高兴你喜欢它!

Wǒ hěn gāo xìng nǐ xǐ huān tā!

 

🌸🌸🌸


ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้ว 

I feel much better.

我感觉好多了。

Wǒ gǎn jué hǎo duō le.

 

🌸🌸🌸


คุณพูดจริงสินะ 

You don’t say!

不会吧? / 真的吗?

Bú huì ba?/ Zhēn de ma?

 

🌸🌸🌸


ฉันเกรงว่าจะเป็นแบบนั้น 

I’m afraid so.

我恐怕是这样的。

Wǒ kǒng pà shì zhè yàng de.

 

💚💚💚💚💚

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节