บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นภาษาจีน 芭提雅旅游景点

รูปภาพ
是拉差龙虎园 Shì lā chà lóng hǔ yuan   สวนเสือศรีราชา   ( Sriracha Tiger Zoo ) 芭提雅绿山动物园 Bā tí yǎ lǜ shān dòng wù yuán   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว   ( Khao Kheow Open Zoo ) 真理寺 Zhēn lǐ sì  ปราสาทสัทจธรรม ( The Sanctuary of Truth ) 芭提雅 3D 幻觉立体美术馆 Bā tí yǎ 3D huàn jué lì tǐ měi shù guǎn พิพิธภัณฑ์รูปสามมิติ พัทยา    ( Art in Paradise ) 七珍佛山 Qī zhēn f ó  shān เขาชีจรรย์   ( Cheejun Hill ) 芭提雅步行街 Bā tí yǎ   bù xíng jiē   พัทยา วอล์คกิ้ง สตรีท  ( Pattaya Walking Street ) 芭提雅迷你暹罗 Bā tí yǎ mínǐ xiān luó  เมืองจำลอง   ( Mini Siam ) 芭提雅信不信由你博物馆   Bā tí yǎ xìn  b ú  xìn yóu nǐ bó wù guǎn   พิพิธภัณฑ์ริปลีย์ส์ ( Ripley’s Believe It or Not! Museum ) 芭提雅杜莎夫人蜡像馆 Bā tí yǎ dù shā fū rén là xiàng guǎn   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซต์  ( Louis Tusaud’s Waxworks ) 芭 提 雅公园塔 Bā tí   yǎ gōng yuán tǎ   หอคอยพัทยาปาร์ค ( Pattay Park   Tower ) 芭提雅爱恋之都 Bā tí yǎ ài liàn zhī dū   มิโมซ่า   ( Mi

ปราสาทสัจธรรม 真理寺

รูปภาพ
สำหรับบทความนี้จะขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ “โครงการมุมมองใหม่เมืองไทย”หรือ    “ Unseen Thailand ” และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถไปเที่ยวแบบไป - กลับได้ โดยที่ไม่ต้องค้างคืน  ในบทความนี้จะเสนอประวัติ พร้อมด้วยคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับปราสาทสัจธรรม ซึ่งจะรวมไว้ที่ท้ายบทความค่ะ ปราสาทสัจธรรม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและแฝงไว้ด้วยหลักปรัชญา คุณงามความดีของศาสนารวมไปถึง การก่อกำเนิดโลก และที่สำคัญใครจะเชื่อว่าปราสาทหลังนี้ไม่ได้ใช้ตะปูตอกเลยสักชิ้นเดียว ปราสาทสัจธรรมเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 (ค . ศ . 1891 ) จากแรงบันดาลใจสุดยิ่งใหญ่ ของคุณเล็ก และ คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ที่ว่าด้วยสังคมโลกในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุอย่างมากมายทำให้คนเกิดความทะเยอทะยาน เกิดการเบียดเบียนเอาเปรียบแก่งแย่งซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคม จึงก่อเกิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สุดอัศจรรย์ขึ้นมาโดยผสมผสานระหว่างหลักธรรมปรัชญาและศิลปะชั้นเลิศจากฝีมือมนุษย์ ปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังที่ใหญ่ที่สุ