บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

ศัพท์จีนที่เกี่ยวข้องกับฟัน 和牙齿有关的汉语词汇

รูปภาพ
คำศัพท์ภาษาจีน คำอ่าน(พินอิน) คำแปลภาษาไทย 牙   齿                           Yá chǐ            ฟัน 上牙                           Shàng yá        ฟันบน   下牙                           Xià yá            ฟันล่าง     乳牙                           Rǔ yá              ฟันน้ำนม              恒牙                     Héng yá           ฟันแท้ 假牙                           Jiă yá  ฟันปลอม 中切牙                 Zhōng qiè yá ฟันหน้า 侧切牙                 Cè qiè yá         ฟันด้านข้าง 尖牙 /  虎牙 /  犬齿                                 Jiān yá  /   Hǔ yá /  Quǎn chǐ          ฟันเขี้ยว 槽牙   /                    磨牙   /                    臼齿                         Cáo yá/ Mó yá/ Jiù chǐ         ฟันกราม 牙龈                         Yá yín