บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ใบเชิญเข้าจีน

แบบฟอร์มจดหมายเชิญไปจีน Invitation Letter for China Visa

รูปภาพ
     แบบฟอร์มจดหมายเชิญไปจีนในการยื่นขอวีซ่าจีน   สามารถไปดาวโหลดได้ตามนี้เลยจ้า  Invitation Letter for China Visa 👇👇👇👇 https://www.visaforchina.cn/BNE2_EN/generalinformation/downloads/279125.shtml      หลังจากดาวโหลดเอกสารแล้ว กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  พร้อมลายเซ็นต์(ผู้เชิญ)    *  ในกรณีที่ผู้เชิญอยู่ประเทศจีน หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย(จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้นะคะ) พร้อมลายเซ็นต์ก็ให้สแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้ทางผู้ที่ถูกเชิญเพื่อที่จะปริ้นท์เอกสารออกมา       นอกจากจะต้องมีใบเชิญแล้วก็ยังต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนจีน(หรือคนที่เชิญ) ถ่ายทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมลายเซ็นต์ ซึ่งต้องตรงกับเอกสารของคนที่เชิญเราในการยื่นขอวีซ่าจีน จดหมายเชิญไปจีนนี้   👇👇👇      * ใช้ในกรณีที่เราไปพักที่บ้านคนจีน หรือคนที่เชิญเราไปนะคะ ต้องมีใบเชิญจากเจ้าของบ้านที่เราจะไปพัก  แต่สำหรับใครที่พักที่โรงแรมก็ใช้ใบจองโรงแรมได้เลยค่ะ  ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเชิญ   💕💕💕💕💕