แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใบเชิญเข้าจีน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ใบเชิญเข้าจีน แสดงบทความทั้งหมด

แบบฟอร์มจดหมายเชิญไปจีน Invitation Letter for China Visa

    


แบบฟอร์มจดหมายเชิญไปจีนในการยื่นขอวีซ่าจีน   สามารถไปดาวโหลดได้ตามนี้เลยจ้า 

Invitation Letter for China Visa

👇👇👇👇


https://www.visaforchina.cn/BNE2_EN/generalinformation/downloads/279125.shtml    หลังจากดาวโหลดเอกสารแล้ว กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมลายเซ็นต์(ผู้เชิญ)


   * ในกรณีที่ผู้เชิญอยู่ประเทศจีน หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย(จะพิมพ์หรือเขียนก็ได้นะคะ) พร้อมลายเซ็นต์ก็ให้สแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้ทางผู้ที่ถูกเชิญเพื่อที่จะปริ้นท์เอกสารออกมา     นอกจากจะต้องมีใบเชิญแล้วก็ยังต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนจีน(หรือคนที่เชิญ) ถ่ายทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมลายเซ็นต์ ซึ่งต้องตรงกับเอกสารของคนที่เชิญเราในการยื่นขอวีซ่าจีน

จดหมายเชิญไปจีนนี้  

👇👇👇

     *ใช้ในกรณีที่เราไปพักที่บ้านคนจีน หรือคนที่เชิญเราไปนะคะ ต้องมีใบเชิญจากเจ้าของบ้านที่เราจะไปพัก  แต่สำหรับใครที่พักที่โรงแรมก็ใช้ใบจองโรงแรมได้เลยค่ะ  ไม่จำเป็นต้องใช้ใบเชิญ

 

💕💕💕💕💕学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม