ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 น่าสงสารจัง 

Poor you.

好可怜!

Hǎo kě lián

 

🌴🌴🌴


จำไว้ให้ดี 

Bear in mind.

记住。/ 牢记在心。

Jì zhù./ Láo jì zài xīn.

 


🌴🌴🌴


อดทนกับฉันหน่อยนะ

Bear with me.

请宽容我。

Qǐng kuān róng wǒ.

 

🌴🌴🌴

 

ไว้ค่อยคุยกันนะ

Catch up later.

晚点再聊。

Wǎn diǎn zài liáo.

 

🌴🌴🌴


คงงั้นมั้ง(ไม่แน่ใจ) 

I think so.

我想是的。

Wǒ xiǎng shì de.

 

🌴🌴🌴


บริการตัวเองได้เลยนะ 

Help yourself.

请自便。

Qǐng zì biàn.

 

🌴🌴🌴


คุณคิดว่ายังไงบ้าง 

What do you say?

你说呢?

Nǐ shuō ne?


🌸🌸🌸🌸🌸


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节