ลักษณนามในภาษาจีน 量词ลักษณนามในภาษาจีน量词

ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีการใช้คำลักษณนามเช่นเดียวกับภาษาไทย ซึ่งในคำนามแค่ละคำจะต้องมีคำลักษณนามของตัวเอง โดยคำนามบางคำอาจมีลักษณนามของตัวเองมากกว่าหนึ่งคำก็ได้  และคำลักษณนามบางคำอาจใช้กับคำนามได้หลายคำ  แล้วรู้กันมั้ยคะ? ว่าคำลักษณนามในภาษาจีน มีถึง 286 ตัวกันเลยทีเดียว ดังนั้น เราจะมารวบรวมคำลักษณนามในภาษาจีน ที่เราเจอและใช้บ่อยที่สุดมาฝากกันค่ะ


Běn
เล่ม ลักษณนามของหนังสือ

       หนังสือ 1 เล่ม
Yì běn shū

?  หนังสือเล่มไหน
Nǎ běn shū?
หนังสือเล่มนี้
Zhè běn shū
词典 พจนานุกรม1 เล่ม
Yì běn cídiǎn

词典?พจนานุกรมเล่มไหน
 Nǎ běn cídiǎn?
词典พจนานุกรมเล่มนี้
Zhè běn cídiǎn

练习本 สมุดแบบฝึกหัด 3 เล่ม
Sān běn liànxí běn

练习本? สมุดแบบฝึกหัดเล่มไหน
Nǎ běn liànxí běn?
练习本หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้
Zhè běn liànxí běn


Duǒ
ลักษณนามของเมฆและดอกไม้


玫瑰花ดอกกุหลาบ1ดอก
Yì duǒ méiguī huā

玫瑰花 ดอกกุหลาบดอกไหน
Nǎ duǒ méiguī huā
玫瑰花 ดอกกุหลาบดอกนี้
Zhè duǒ méiguī huā
เมฆ 1 ก้อน
Yì duǒ yún

     ก้อนเมฆก้อนไหน
Nǎ duǒ yún
     ก้อนเมฆก้อนนี้
Zhè duǒ yúnเป็นคำลักษณนามที่ใช้มากที่สุดในภาษาจีน ซึ่งใช้กับสิ่งของได้หลายอย่าง รวมถึงคนด้วย 
  
คน2คน
Liǎng gè rén

? คนไหน?
ge rén?

คนคนนี้
Zhè ge rén

姐姐พี่สาว 2 คน
Liǎng gè jiějiě

姐姐?พี่สาวคนไหน?
ge jiějiě?
姐姐พี่สาวคนนี้
Zhè ge jiějiě

朋友เพื่อน 4 คน
Sì gè péngyǒu

朋友? เพื่อนคนไหน?
ge péngyǒu?

朋友เพื่อนคนนี้
Zhè ge péngyǒu

同学เพื่อนร่วมชั้นเรียน 9 คน
Jiǔ gè tóngxué

同学?เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนไหน?
ge tóngxué?

同学เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนนี้
Zhè ge tóngxué
商店ร้านค้า 1 ร้าน
Yí gè shāngdiàn

商店?ร้านค้าร้านไหน?
ge shāngdiàn?

商店ร้านค้าร้านนี้
Zhè ge shāngdiàn

饭店ร้านอาหาร3 ร้าน
Sān gè fàndiàn

饭店?ร้านอาหารร้านไหน?
ge fàndiàn?

饭店ร้านอาหารร้านนี้
Zhè ge fàndiàn
书包กระเป๋าหนังสือ 4 ใบ
Sì gè shūbāo

书包?กระเป๋าหนังสืออันไหน?
ge shūbāo?
书包กระเป๋าหนังสืออันนี้
Zhè ge shūbāo
教师 คุณครู7 คน
Qī gè jiàoshī

教师?คุณครูคนไหน?
ge jiàoshī?
教师คุณครูคนนี้
Zhè ge jiàoshī
班长หัวหน้าห้อง 1 คน
Yí gè bānzhǎng
班长?หัวหน้าห้องคนไหน?
ge bānzhǎng?
班长 หัวหน้าห้องคนนี้
Zhè ge bānzhǎng


Jiā
ลัษณนามของครัวเรือน หรือที่ทำธุรกิจ

咖啡店 ร้านกาแฟ1 ร้าน
Yì jiā kāfēi diàn
咖啡店ร้านกาแฟร้านไหน?
Nǎ jiā kāfēi diàn?
咖啡店 ร้านกาแฟร้านนี้
Zhè jiā kāfēi diàn
公司  บริษัท 1 บริษัท
Yì jiā gōngsī

公司?บริษัทไหน?
Nǎ jiā gōngsī?
公司 บริษัทนี้
Zhè jiā gōng sī
银行  ธนาคาร 3 ธนาคาร
Sān jiā yínháng

银行?ธนาคารไหน?
Nǎ jiā yínháng?
银行 ธนาคารนี้
Zhè jiā yínháng
ร้านค้า 5 ร้าน
Wǔ jiā diàn

? ร้านค้าร้านไหน?
Nǎ jiā diàn?
ร้านค้านี้
Zhè jiā diàn


ลักษณนามของต้นไม้

ต้นไม้ 3 ต้น
Sān kē shù


?ต้นไม้ต้นไหน?
Nǎ kē shù?
ต้นไม้ต้นนี้
Zhè kē shù

Liàng
คัน ลักษณนามของรถ

รถ  1 คัน
Yí liàng chē

? รถคันไหน?
Nǎ liàng chē
รถคันนี้
Zhè liàng chē
汽车รถเก๋ง 1 คัน
Yí liàng qìchē

汽车 ?รถเก๋งคันไหน?
Nǎ liàng qìchē?

汽车 รถเก๋งคันนี้
Zhè liàng qìchē


ตัว ลักษณนามของม้า และสัตว์ตระกูลม้า


 ม้า 3 ตัว
Sān pǐ mǎ
 ?ม้าตัวไหน?
Nǎ pǐ mǎ?
ม้าตัวนี้
Zhè pǐ mǎ

斑马 ม้าลาย 5 ตัว
Wǔ pǐ bān mǎ
斑马 ?ม้าลายตัวไหน?
Nǎ pǐ bān mǎ ?
斑马ม้าลายตัวนี้
Zhè pǐ bān mǎ


Qún
ลักษณนามของฝูงสัตว์

ม้า 1 ฝูง
Yì qún mǎ

? ม้าฝูงไหน?
Nǎ qún mǎ?
ม้าฝูงนี้
Zhè qún mǎ
หมา 1 ฝูง
Yì qún gǒu

?หมาฝูงไหน?
Nǎ qún gǒu?
หมาฝูงนี้
Zhè qún gǒu
แกะ 1  ฝูง
Yì qún yáng
? แกะฝูงไหน?
Nǎ qún yang?

แกะฝูงนี้
Zhè qún yáng

Suǒ
ลักษณนามของบ้าน หรืออาคารที่เป็นสำนักงานหรือสถานที่ราชการ

大学 มหาวิทยาลัย 1แห่ง
Yìsuǒ dàxué


大学?มหาวิทยาลัยแห่งไหน?
nǎ suǒ dàxué?
大学มหาวิทยาลัยแห่งนี้
Zhè suǒ dàxué
学校โรงเรียน 1 แห่ง
Yī suǒ xuéxiào

学校?โรงเรียนไหน?
Nǎ suǒ xuéxiào?
学校โรงเรียนแห่งนี้
Zhè suǒ xuéxiào
房屋บ้าน 3 หลัง
Sān suǒ fángwū

房屋?บ้านหลังไหน?
Nǎ suǒ fángwū?
房屋บ้านหลังนี้
Zhè suǒ fángwū
医院โรงพยาบาล 1 แห่ง
Yì suǒ yīyuàn

医院?โรงพยาบาลแห่งไหน?
Nǎ suǒ yīyuàn?
医院โรงพยาบาลแห่งนี้
Zhè suǒ yīyuàn

Tái
เครื่อง ลักษณนาม

录音机เครื่องบันทึกเสียง 3เครื่อง
Sān tái lùyīnjī


录音机?เครื่องบันทึกเสียง?
Nǎ tái lùyīnjī?
录音机เครื่องบันทึกเสียง
Zhè tái lùyīnjī
电视机ทีวี 2 เครือง
Liǎng tái diànshì jī


电视机?ทีวีเครื่องไหน?
Nǎ tái diànshì jī?
电视机 ทีวีเครื่องนี้
Zhè tái diànshì jī
电脑คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
liǎng tái diànnǎo


电脑?คอมพิวเตอร์เครื่องไหน?
Nǎ tái diànnǎo?
电脑คอมพิวเตอร์เครื่องนี้
Zhè tái diànnǎo
空调เครื่องปรับอากาศ 4เครื่อง
sì tái kòngtiáo
空调?เครื่องปรับอากาศเครื่องไหน?
Nǎ tái kòngtiáo?

空调เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้
Zhè tái kòngtiáo


Tiáo
ลักษณนามของสิ่งของที่มีลักษณะยาวๆ จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของก็ได้

ปลา 1 ตัว
Yì tiáo yú


?ปลาตัวไหน?
Nǎ tiáo yú?
ปลาตัวนี้
Zhè tiáo yú
มังกร 1ตัว
Yì tiáo lóng 1


?มังกรตัวไหน?
Nǎ tiáo long?

มังกรตัวนี้
Zhè tiáo lóng
แม่น้ำ2 สาย
Liǎng tiáo hé

?แม่น้ำสายไหน?
Nǎ tiáo hé?
แม่น้ำสายนี้
Zhè tiáo hé
裤子กางเกง 3 ตัว
Sān tiáo kùzi

裤子? กางเกงตัวไหน?
Nǎ tiáo kùzi?

裤子กางเกงตัวนี้
Zhè tiáo kùzi

Tóu
ลักษณนามของสัตว์ตัวใหญ่

วัว1 ตัว
Yì tóu niú


? วัวตัวไหน?
Nǎ tóu niú?
วัวตัวนี้
Zhè tóu niú
大象ช้าง1เชือก
Yì tóu dà xiàng


大象? ช้างเชือกไหน?
Nǎ tóu dà xiàng?

大象 ช้างเชือกนี้
Zhè tóu dà xiàng
狮子สิงโต 3 ตัว
Sān tóu shīzi狮子? สิงโตตัวไหน?
Nǎ tóu shīzi?
狮子สิงโตตัวนี้
Zhè tóu shīzi
หมู 4 ตัว
Sì tóu zhū


? หมูตัวไหน?
Nǎ tóu zhū?
หมูตัวนี้
Zhè tóu zhū


Zuò
ลักษณนาม ของตึก ภูเขา หรือสิ่งของที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

高楼ตึกสูง1ตึก
Yí zuò gāolóu


高楼?ตึกสูงตึกไหน?
Nǎ zuò gāolóu?

高楼ตัวสูงตึกนี้
Zhè zuò gāolóu
ภูเขา1ลูก
Yí zuò shān


?ภูเขาลูกไหน?
Nǎ zuò shān?
ภูเขาลูกนี้
Zhè zuò shān
水库อ่างเก็บน้ำ 1 อ่าง
Yí zuò shuǐkù


水库?อ่างเก็บน้ำอ่างไหน?
Nǎ zuò shuǐkù?

水库อ่างเก็บน้ำอ่างนี้
Zhè zuò shuǐkù

Zhāng
ลักษณนาม ใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆ

桌子โต๊ะ4 ตัว
Sì zhāng zhuōzi


桌子? โต๊ะตัวไหน?
Nǎ zhāng zhuōzi?
桌子 โต๊ะตัวนี้
Zhè zhāng zhuōzi
กระดาษ2แผ่น
Liǎng zhāng zhǐ


? กระดาษแผ่นไหน?
Nǎ zhāng zhǐ?
กระดาษแผ่นนี้
Zhè zhāng zhǐ
รูปภาพ 2 รูป
Liǎng zhāng huà
? รูปภาพรูปไหน?
Nǎ zhāng huà ?

รูปภาพรูปนี้
Zhè zhāng huà
เตียง 1หลัง
Yì zhāng chuáng
? เตียงหลังไหน?
Nǎ zhāng chuáng ?

เตียงหลังนี้
Zhè zhāng chuáng


Zhī
ลักษณนามของสัตว์ขนาดเล็ก ขนาดไม่ใหญ่ สามารถอุ้มไหว

 ไก่ 9 ตัว
Jiǔ zhī


? ไก่ตัวไหน?
Nǎ zhī jī ?
ไก่ตัวนี้
Zhè zhī 
 นก 6 ตัว
Liù zhī niǎo


? นกตัวไหน?
Nǎ zhī niǎo?
นกตัวนี้
Zhè zhī  niǎo
แมว 1 ตัว
Yì zhī māo


? แมวตัวไหน?
Nǎ zhī māo ?
แมวตัวนี้
Zhè zhī   māo

Zhī
แท่ง ด้าม กระบอก ลักษณนามของปากกา ดินสอ ปืน เทียน

ปากกา 8  ด้าม
Bā zhī bǐ


? ปากกาด้านไหน?
Nǎ zhī bǐ?
ปากกาด้านนี้
Zhè zhī bǐ
ปืน 1  กระบอก
Yì zhī qiāng


? ปืนกระบอกไหน?
Nǎ zhī qiāng?
ปืนกระบอกนี้
Zhè zhī qiāng
钢笔ปากกาลูกลื่น 3 ด้าม
Sān zhī gāngbǐ


钢笔?ปากกาลูกลื่นด้ามไหน?
Nǎ zhī gāngbǐ?
钢笔ปากกาลูกลื่นด้ามนี้
Zhè zhī gāngbǐ
蜡烛เทียน1เล่ม
Yī zhī làzhú


蜡烛?เทียนเล่มไหน?
Nǎ zhī làzhú ?

蜡烛เทียนเล่มนี้
Zhè zhī làzhú
💚💚💚💚💚

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม