ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸乘渡船过河。
Chéng dùchuánguò hé.
นั่งเรือข้ามฟาก我的眼花了。
Wǒ de yǎnhuāle.
ตาของฉันฟ้าฟางแล้ว
眼花 
Yǎnhuā 
ตาลาย ; 
ตามัว
ตาฟ้าฟาง打他的头。
Dǎ tā de tóu.
ฟาดกบาลเขา ;ตีหัวเขา
这个好消息已传遍各地了。
Zhège hǎo xiāoxī yǐ chuán biàn gèdìle.
ข่าวดีนี้ได้แพร่ไปทุกหนทุกแห่งแล้ว
恶事传千里。
È shì chuán qiānlǐ.
เรื่องฉาวโฉ่นี้ได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว

恶事
È shì 
เรื่องฉาวโฉ่
到处破坏他人的名誉。
Dàochù pòhuài tārén de míngyù.
เที่ยวโพนทะนาว่าร้ายผู้อื่นไปทั่ว
他摔了下来,腿上起了紫血块。
Tā shuāile xiàlái, tuǐ shàng qǐle zǐ xiěkuài.
เขาตกลงมาขาก็เลยฟกช้ำดำเขียวไปหมด

每个都可以畅所欲言。
Měi gè dōu kěyǐ chàngsuǒyùyán.
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

畅所欲言 
Chàng suǒ yán 
พูดอย่างหมดไส้หมดพุง ;
พูดได้เต็มที่ ;
พูดอย่างเต็มที่
他被严加盘问。
Tā bèi yán jiā pánwèn.
เขาถูกซักฟอก
严加 
Yán jiā 
อย่างเคร่งครัด

盘问 
Pánwèn 
สอบถาม ;
ซักฟอก; 
ซักไซ้ ;
ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
我们留心听了,但什么也没听见。
Wǒmen liúxīn tīngle, dàn shénme yě méi tīngjiàn.
พวกเราตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลย

孩子们听见了父亲的声音,但没有去听他在说什么。
Háizimen tīngjiànle fùqīn de shēngyīn, dàn méiyǒu qù tīng tā zài shuō shénme.
เด็กได้ยินเสียงของคุณพ่อ แต่ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไร
我们已排除种种困难。
Wǒmen yǐ páichú zhǒngzhǒng kùnnán.
พวกเราได้ฟันฝ่ากับอุปสรรคทุกอย่างหมดแล้ว
都快让他精神错乱了。
Dōu kuài ràng tā jīngshén cuòluànle.
เขาเกือบจะสติฟั่นเฟือนอยู่แล้ว
精神错乱 
Jīng shén cuò luàn 
สติฟั่นเฟือน


你穿这件上衣很合身。
Nǐ chuān zhè jiàn shàngyī hěn héshēn.
คุณสวมเสื้อตัวนี้รู้สึกพอดีกับตัวเลย
使自己能担任新职。
Shǐ zìjǐ néng dānrèn xīn zhí.
 ฟิตตัวเองเพื่อเตรียมรับงานใหม่
她在休养中。
Tā zài xiūyǎng zhōng.
เธออยู่ในระหว่างพักฟื้น

伏在桌上睡着了。
Fú zài zhuō shàng shuìzhele.
นอนซบอยู่ที่โต๊ะ
伏 
Fú 
ก้ม; 
ซบ; 
ฟุบ(เอาหน้าหรือตัวซบกับของอีกอย่างหนึ่ง)
倒在地上。
Dǎo zài dìshàng.
ล้มฟุบกับพื้น
过着奢侈的生活。
Guòzhe shēchǐ de shēnghuó.
ใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย

奢侈
 Shēchǐ 
ฟุ่มเฟือย; 
หรูหรา ;
สุรุ่ยสุร่าย


奢侈的人攒不下钱。
Shēchǐ de rén zǎn bùxià qián.
คนฟุ่มเฟือยไม่สามารถเก็บเงินได้
攒 
Zǎn 
สะสม ;
เก็บสะสม; 
กอง
他的收入不允许他生活奢侈。
Tā de shōurù bù yǔnxǔ tā shēnghuó shēchǐ.
รายได้ของเขาไม่อนุญาตให้เขาใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย


没脸见人。
Méi liǎn jiàn rén.
ไม่มีหน้าไปพบใคร我没地方去。
Wǒ méi dì fāng qù.
ฉันไม่มีที่ไป从另一个角度来观察这事。
Cóng lìng yī gè jiǎo dù lái guān chá zhè shì.
มองเรื่องนี้จากแง่มุมอีกมุมหนึ่ง
讨论一个问题的各个方面。
Tǎo lùn yī gè wèn tí de gè ge fāng miàn.
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของปัญหา
从不同的角度来观察。
Cóng bù tóng de jiǎo dù lái guān chá.
มองต่างมุม
从各个角度来分析问题。
Cóng gè ge jiǎo dù lái fēn xī wèn tí.
วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมต่างๆ
找遍每一个角落。
Zhǎo biàn měi yī gè jiǎo luò.
ค้นหาทุกซอกทุกมุม
没有充分根据,不要下结论。
Méi yǒu chōng fèn gēn jù, bù yào xià jié lùn.
อย่าได้ทำการสรุป เมื่อไม่มีหลักฐานอย่างเต็มที่

*根据 
Gēn jù 
แอบอิง; 
ข้ออิง ;
มูล(สิ่งที่พอจะยึดเป็นหลักได้) ; 
หลักฐาน

*结论 
Jié lùn  
ข้อสรุป ;
ข้อวินิจฉัย
没有根据。
Méi yǒu gēn jù.
ไม่มีมูล
说话要有根据。
Shuō huà yào yǒu gēn jù.
พูดอะไรจะต้องมีมูล
事出有因。
Shì chū yǒu yīn.
ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ ;ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยเรื่องเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุ
起因于一件小事。
Qǐ yīn yú yī jiàn xiǎo shì.
มีมูลเกิดมาจากเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

他已烂醉如泥。
Tā yǐ làn zuì rú ní.
เขาเมาหัวราน้ำแล้ว
烂醉如泥 Làn zuì rú ní เมาหัวราน้ำ
你休想逃之夭夭。
Nǐ xiū xiǎng táo zhī yāo yāo.
อย่าได้คิดที่คุณจะหนีลอยนวลไปได้

*休想 
Xiū xiǎng 
อย่าได้คิด(เพ้อเจ้อ)

*逃之夭夭
 Táo zhī yāo yāo   
หนีลอยนวลไป
你休想我会爱上你。
Nǐ xiū xiǎng wǒ huì ài shàng nǐ.
เมินเสียเถิดที่ฉันจะรักคุณ
偷眼看了他的脸色。
Tōu yǎn kàn le tā de liǎn sè.
แอบชำเลืองมองสีหน้าของเขา
他不时地偷眼看我。
Tā bù shí de tōu yǎn kàn wǒ.
เขาแอบมองฉันเป็นครั้งคราว

当他跑完长路后,他疲乏极了。
Dāng tā pǎo wán zhǎng lù hòu, tā pí fá jí le.
หลังจากที่เขาได้วิ่งไกลเสร็จแล้ว เขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก

疲乏极了 
Pí fá jí le 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
看书过多使眼睛疲劳。
Kàn shū guò duō shǐ yǎn jīng pí láo.
ดูหนังสือมากเกินไป จนทำให้ตาเมื่อยล้า
四肢酸痛。
Sì zhī suān tòng.
มือเท้าปวดไปหมด
我腰酸背痛。
Wǒ yāo suān bèi tòng.
ฉันปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว


他虽然很努力,但是却没能成功。
Tā suī rán hěn nǔ lì, dàn shì què méi néng chéng gōng.
แม้ว่าเขาจะพยายามแต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จ


类似情况举不胜举。
Lèi sì qíng kuàng jǔ bù shèng jǔ.
กรณีที่คล้ายๆกันนี้ได้ถูกยกมากล่าวไม่หวาดไม่ไหว

*举不胜举 
Jǔ bù shèng jǔ
มากมายจนนับไม่ถ้วน
💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节