ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

🌸🌸🌸


把他扶起来。
Bǎ tā fú qǐlái.
พยุงเขาขึ้นมา ;ประคองเขาขึ้นรถ这是命中的注定的。
Zhè shì mìngzhòng de zhùdìng de.  
นี่คือชะตาฟ้าลิขิต
命中注定 
Mìngzhòng  zhùdìng 
พรหมลิขิต;
ชะตาฟ้าลิขิต
随时可以发生。
Suíshí kěyǐ fāshēng.
พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
遇到一些意外的困难。
Yù dào yīxiē yìwài de kùnnán.
พบกับอุปสรรคที่คาดถึงไม่ถึงบางอย่าง

意外 
Yìwài 
เกินความคาดหมาย; 
คาดคิดไม่ถึง
我得说这真是个意外。
Wǒ děi shuō zhè zhēnshì gè yìwài.
ฉันต้องพูดว่านี่เป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงจริงๆ
不出意外的话,我相信他们会成功的。
Bù chū yìwài dehuà, wǒ xiāngxìn tāmen huì chénggōng de.
หากไม่มีเหตุการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงหละก็ ฉันเชื่อว่าพวกเราสามารถประสบความสำเร็จได้

意外 
Yìwài 
อุบัติเหตุ; 
เหตุที่คาดคิดไม่ถึง; 
เรื่องที่คาดคิดไม่ถึง
这次意外事故使他终生残废。
Zhè cì yìwài shìgù shǐ tā zhōngshēng cánfèi.
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เขาพิการไปตลอดชีวิต
我知道他,但从未见过面。
Wǒ zhīdào tā, dàn cóng wèi jiànguò miàn.
ฉันรู้จักเขา แต่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลย
最近,我跟她不常见面。
Zuìjìn, wǒ gēn tā bù chángjiàn miàn.
ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้พบกับเธอ
她任性惯了。
Tā rènxìng guànle.
เธอเอาแต่ใจตัวเองจนเคยตัว

任性 
Rènxìng 
เอาแต่ใจตัวเอง ; 
ตามอำเภอใจ; 
ตามใจ ;
เหลิง

惯 
Guàn 
เคย ;
เคยชิน ;
ชิน ;
ติดเป็นนิสัย
她是个任性的孩子。
Tā shìgè rènxìng de háizi.
เธอเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเอง
我就是这样任性,你爱要不要。
Wǒ jiùshì zhèyàng rènxìng, nǐ ài yào bùyào.
ฉันก็เป็นคนเอาแต่ใจอย่างนี้แหละ แล้วแต่คุณเลย(จะเอาหรือไม่เอาก็ได้)
她在耍小孩子脾气,真是任性。
Tā zài shuǎ xiǎo háizi píqì, zhēnshì rènxìng.
เธอกำลังง้องแง่ง ช่างเอาแต่ใจจริงๆ

耍小孩子脾气 
Shuǎ xiǎo háizi píqì 
ง้องแง้ง; 
งี่เง่า  ;
งอน 

我们对他的任性都厌烦了。
Wǒmen duì tā de rènxìng dōu yànfánle.
เราทุกคนต่างเบื่อหน่ายกับความเอาแต่ใจของเขา
我任性冲动,而他不是。
Wǒ rènxìng chōngdòng, ér tā bùshì.
ฉันเอาแต่ใจตัวเองหุนหันพลันแล่น แต่เขาไม่ใช่

冲动 
Chōngdòng 
หุนหันพลันแล่น 🍒🍒🍒🍒🍒โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节