ประโยคภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


这样做既然不行,那么你打算怎么办呢?
Zhèyàng zuò jìrán bùxíng, nàme nǐ dǎsuàn zěnme bàn ne?
ในเมื่อทำอย่างนี้ไม่ได้แล้ว งั้นคุณคิดจะทำอย่างไรหละ如果你认为可以这么办,那么咱们就赶紧去办吧!
Rúguǒ nǐ rènwéi kěyǐ zhème bàn, nàme zánmen jiù gǎnjǐn qù bàn ba!
ถ้าคุณคิดว่าทำอย่างนี้ได้ งั้นพวกเราก็เร่งลงมือทำเถิด别这样那样的了,你还是去一趟的好。
Bié zhèyàng nàyàng dele, nǐ háishì qù yī tàng de hǎo.
อย่าอ้างอย่างนั้นอย่างนี้เลย ยังไงซะคุณก็ต้องไป他不像你那样拘谨。
Tā bù xiàng nǐ nàyàng jūjǐn.
เขาไม่ได้เป็นคนที่มีความระมัดระวังมากเหมือนคุณอย่างนั้นหรอก

拘谨
 Jūjǐn
(คำพูด การกระทำ)ระมัดระวังมากเกินไป ;
ควบคุมตัวเอง手被门掩了一下。
Shǒu bèi mén yǎnle yīxià.
มือถูกประตูงับเอา

掩 
Yǎn
ถูกงับ他被狗咬了一口。
Tā bèi gǒu yǎole yīkǒu.
เขาถูกหมางับเอาทีหนึ่ง


这容易引起错误。
Zhè róngyì yǐnqǐ cuòwù.
เรื่องนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย


人们容易把两个问题混起来的。
Rénmen róngyì bǎ liǎng gè wèntí hùn qǐlái de.
คนทั่วไปมักจะเอาสองปัญหานี้ไปพูดปะปนกันง่ายๆ事情没有那么简单。
Shìqíng méiyǒu nàme jiǎndān.
เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น简单地看问题。
Jiǎndān de kàn wèntí.
มองปัญหาอย่างง่ายๆ不能用简单的方法去解决这个问题。
Bùnéng yòng jiǎndān de fāngfǎ qù jiějué zhège wèntí.
จะใช้วิธีการง่ายๆไปแก้ปัญหานี้ไมได้他容易相信人。
Tā róngyì xiāngxìn rén.
เขาเชื่อคนง่าย他不轻易发表意见。
Tā bù qīngyì fābiǎo yìjiàn.
เขาจะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ掩饰不住内心的恐慌。
Yǎnshì bù zhù nèixīn de kǒnghuāng.
ไม่สามารถจะเก็บงำความหวาดกลัวในใจไว้ได้

掩饰
 Yǎnshì
อำพราง 
ปิดบัง(ความผิดพลาด ข้อบกพร่อง) 
饭后我们有半个小时休息时间,还能打个盹儿。
Fàn hòu wǒmen yǒu bàn gè xiǎoshí xiūxí shíjiān, hái néng dǎ gè dǔnr.
หลังอาหารพวกเรามีเวลาพักอยู่ครึ่งชั่วโมง ยังพอจะงีบได้พักหนึ่ง

盹儿
Dǔnr 
งีบ
สัปหงก
我找了他半天,连个影子也没有见。
Wǒ zhǎole tā bàntiān, lián gè yǐngzi yě méiyǒu jiàn.
ฉันตามหาเขาตั้งครึ่งค่อนวันแล้ว แม้แต่เงาก็ยังหาไม่พบ对发生的事默不作声。
Duì fāshēng de shì mò bùzuò shēng.
เงียบกริบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

默不作声 
Mò bùzuò shēng 
ไม่พูดอะไรออกมาซักคำ 
病人需要安静。
Bìngrén xūyào ānjìng.
คนไข้ต้องการความเงียบสงบ


事情并没有完结。
Shìqíng bìng méiyǒu wánjié.
เรื่องราวยังมิได้จบลง

完结 
Wánjié  
เสร็จสิ้น 
สำเร็จลุล่วงลง 
ยุติลง他正在无可挽救地没落下去。
Tā zhèngzài wú kě wǎnjiù de mòluò xiàqù.
เขากำลังตกต่ำล่มจมอย่างไม่มีทางจะกอบกู้ขึ้นมาอีก

无可挽救 
Wú kě wǎnjiù 
ไม่สามารถกู้คืนสถานะดั้งเดิมคืนมาได้ 
เสียใจก็สายเกินไปแล้ว


没落 
Mò luò 
เสื่อมโทรม
เสื่อมทราม 
ตกต่ำ 这事直到现在我才知道。
Zhè shì zhídào xiànzài wǒ cái  zhīdào.
เรื่องนี้จวบจนกระทั่งบัดนี้ฉันถึงได้รู้滔滔不绝地说个不停。
Tāotāo bù juédì shuō gè bù tíng.
คุยจ้อเป็นน้ำไหลไฟดับ พูดเจื้อยแจ้วไม่หยุด

滔滔不绝
Tāotāo bù jué 
พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ
พูดเจื้อยแจ้ว 以仇恨的眼光瞪着敌人。
Yǐ chóuhèn de yǎnguāng dèngzhe dírén.
จ้องมองศัตรูด้วยความอาฆาตแค้น

仇恨 
Chóuhèn 
ความอาฆาตแค้น ความพยาบาท เคียดแค้น อาฆาตแค้น 

眼光 
Yǎnguāng 
สายตา

瞪着 
Dèngzhe 
1. เบิกตาโพลง  
2.จ้องเขม็ง 
ถลึงตาใส่

敌人 
Dírén 
ศัตรู这是微不足道的事。
Zhè shì wēibùzúdào de shì.
นี่เป็นเรื่องที่จิ๊บจ๊อยมาก

微不足道 
Wēi bù zú dào  
ไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึง 
กระจิดริด 
จิ๊บจ๊อย他怎么会知道你的事情呢?
Tā zěnme huì zhīdào nǐ de shìqíng ne?
เขาจะไปรู้เรื่องของคุณได้อย่างไร他起了邪念。
Tā qǐle xiéniàn. 
เขามีความคิดชั่วร้าย  เขาเกิดความคิดจัญไร

邪念
Xiéniàn 
ความคิดที่ชั่ว 
เจตนาที่ชั่ว 我回去处理一下家务就来。
Wǒ huíqù chǔlǐ yīxià jiāwù jiù lái.
ฉันกลับบ้านไปทำงานบ้านแล้วก็จะมาทันที

处理
Chǔlǐ 
จัดการ(เรื่องราว) 
แก้(ปัญหา)

家务 
Jiāwù 
งานบ้าน我们的计划算是实现了。
Wǒmen de jì huá suànshì shíxiànle.
แผนการของเรานับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จแล้ว这个蔬菜太老了。
Zhège shūcài tài lǎole.
ผักนี้แก่เกินไป把他编在我们的组里吧!
Bǎ tā biān zài wǒmen de zǔ lǐ ba!
จัดเขาไว้ในกลุ่มของพวกเราเถอะ

编组 
Biān zǔ 
จัดกลุ่ม桌面上落满灰尘。
Zhuōmiàn shàng luò mǎn huīchén.
บนโต๊ะมีฝุ่นจับเต็มไปหมด

灰尘
Huīchén 
ฝุ่น

💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节