คำศัพท์ภาษาจีน ความดี ความชั่ว 善恶


รูปภาพจาก pixabay.com


Shàn 
ความดี

È  
ความชั่ว

善恶
Shàn è  
ความดีความชั่ว

善事
Shàn shì  
กุศลกรรม ;การกุศล; งานการกุศล

善行
Shàn xíng 
พฤติการณ์ที่ดีงาม

善举
Shàn  
(ภาษาหนังสือ) กุศลกรรม; การกุศล

恶业 /  恶行
È yè /  È xíng
อกุศลกรรม

无恶不做
Wú è bú zuò 
ก่อกรรมทำเข็ญทุกอย่าง; ทำชั่วทุกอย่าง

罪大恶极
Zuì dà è jí  
บาปหนา

劝善规过
Quàn shàn guī guò
แนะนำให้ทำในสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงทำสิ่งที่ผิด

恶贯满盈
È guàn mǎn yíng 
ก่อกรรมทำชั่วมานับไม่ถ้วน

恶习
È xí 
นิสัยที่เลว

不幸
Bú xìng 
มีเคราะห์มีกรรม

造孽 / 作孽
Zào niè/ Zuò niè  
ก่อเวรก่อกรรม ;ก่อกรรมทำเข็ญ ;สร้างกรรม; เวรกรรมที่ได้ทำเรื่องเลวร้ายและจะต้องได้รับกรรมในชาติต่อไป

罪孽
Zuì niè 
กรรมชั่ว ;บาปกรรม

孽障/ 业障
Niè zhàng/ zhàng 
กรรมเวร  ;มารที่คอยผจญขณะที่บำเพ็ญตบะ(ในทางศาสนาพุทธ)

因果之律
Yīn guǒ zhī lǜ 
กฎแห่งกรรม

报应
Bào yìng 
กรรมสนอง; ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชั่ว

因果报应
Yīn guǒ bào yìng 
กงเกวียนกำเกวียน

行为
Xíng wéi 
พฤติกรรม

无人逃脱因果之律
Wú rén táo tuō yīn guǒ zhī lǜ  
ไม่มีใครหลุดพ้นกฎแห่งกรรม

果报
Guǒ bào  
กรรมตามสนอง

现世现报
Xiàn shì xiàn bào 
กรรมตามสนองทันตาเห็น; กรรมตามทัน

现世报
Xiàn shì bào 
กรรมตามสนองทันตาเห็น ;กรรมตามทัน

生死轮回
Shēng sǐ lún huí  
เวียนว่ายตายเกิด

种瓜得瓜,种豆得豆
Zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu 
 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ;ปลูกอะไรย่อมได้อย่างนั้น( ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่วb)

好人有好报
Hǎo rén yǒu hǎo bào
คนดีมักได้รับผลตอบแทนที่ดี

自作自受
zuò shòu 
กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง

善有善报,恶有恶报
Shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

吉人天相
Jí rén tiān xiàng  
คนดีฟ้าคุ้มครองคนดีผีคุ้ม


不是不报,时候未到
Bú shì bú bào  shíhòu wèi dào
กรรมนั้นย่อมสนองแน่ เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา


时候一到,立刻全报
Shí hòu yí dào, lì kè quán bào  
เมื่อเวลานั้นมาถึง ผลกรรมนั้นย่อมตามทัน💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节