คำศัพท์ภาษาจีน งุ่มง่าม เงอะงะ ไม่คล่องแคล่วว่องไว

รูปภาพจาก pixabay.com

        งุ่มง่าม ที่หมายถึง อืดอาด ไม่กระฉับกระเฉง ไม่คล่องแคล่ว ภาษาจีนก็คือ 不灵活 Bù líng huó 、不灵便 Bù líng bian、笨拙 Bèn zhuō 、缓慢 Huǎn màn เช่นถ้าจะพูดว่า มือไม้ของเขางุ่มงาม ก็จะพูดว่า 她的手脚不灵活 Tā de shǒu jiǎo bù líng huó หรือ เงอะงะ笨手笨脚 Bèn shǒu bèn jiǎo

ทำอะไรก็งุ่มง่าม 
行动缓慢 
Xíng dòng huǎn màn


งุ่นง่าน อึดอัด กระวนกระวายใจ 
烦恼Fán nǎo,
气恼 nǎo 

รู้สึกงุ่นง่านใจ
感到心烦意乱
Gǎn dào xīn fán yì luàn

คุณงุ่นง่านใจเพราะเรื่องอะไร 
你烦恼什么? Nǐ fán nǎo shén me?

ทำไมจะต้องไปงุ่นง่าน กระวนกระวายใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เล่า 
何必为这些小事烦恼?
Hé bì wèi zhè xiē xiǎo shì fán nǎo?

คล่องแคล่ว (ว่องไว กระฉับกระเฉง) 
灵活敏捷  
Líng huó mǐn jié

อากัปกิริยาคล่องแคล่ว 
动作敏捷
Dòng zuò mǐn jié

เงอะงะ( ไม่ถนัด ไม่คล่อง)
不熟 Bù shóu  
笨拙 Bèn zhuō
不灵便 Bù líng bian
不灵活 Bù líng huó  
เด็กคนนี้ถือตะเกียบยังเงอะๆงะ 
那孩子用筷子还不太熟 
Nà hái zi yòng kuài zǐ haí bú tài shóu 

ลักษณะท่าทางเงอะงะ 
呆头呆脑 Dāi tóu dāi nǎo

ฉับ(รวดเร็ว) รวดเร็วฉับไว
快速Kuài sù 、快捷Kuài jié 
ก้าวไปข้างหน้าฉับๆ 
快速地向前迈进 
Kuài sù de xiàng qián mài jìn

ชะลอ (ถ่วงให้ช้าลง)
 Tuō yán  
(ลดความเร็ว) 放慢 Fàng màn、慢下来 Màn xià lái 、减速 Jiǎn sù
ชะลอฝีเท้าลง 
放慢步伐 Fàng màn bù fá

ชะงัก(หยุดกึก หยุดทันที)
 停顿 Tíng dùn 
 ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน 
陷于停顿状况 
Xiàn yú tíng dùn zhuàng kuàng

ช้า 
Màn 、行动缓慢 Xíng dòng huǎn 
ก้าวหน้าช้า/ ความคืบหน้า 
进展缓慢 Jìn zhǎn huǎn màn

เชื่องช้า(ไม่รวดเร็ว ไม่ฉับไว)
Màn 拖拉Tuō lā、缓慢 Huǎn màn

รี่(ตรงเข้าไปหา) 
直 
Zhí  
รี่เข้าไปหาเขา 
向他直走过去 
Xiàng tā zhí zǒu guò qù

รีบ(เร่ง เร่งให้เร็วขึ้น เร่งรีบ)
赶快Gǎn kuài 赶紧Gǎn jǐn、加快Jiā kuài、快Kuài

ฉุกระหุก ลุกลี้ลุกลน
慌忙 Huāng máng 急急忙忙Jí ji máng mang


ด่วน เร่งด่วน 
急迫 Jí pò、紧Jǐn 、紧急Jǐnjí

เร่ง(เร่งให้เร็วขึ้น ทวีความเร็ว) 
加快 Jiā kuài、加速 Jiā sù

เร็ว (ไว)
快的 Kuài de、迅速的 Xùn sù de、急速的Jí sù de


 💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节