เรียนศัพท์จากข่าว อ้วกวาฬ หรือ อำพันทะเล


รูปภาพจาก pixabay.com


鲸鱼
Jīng yú 
ปลาวาฬ


呕吐
Ǒu tù  
อ้วก /อาเจียน 


沙滩
Shā tān  
ชายหาด


不明物体
Bù míng wù tǐ 
วัตถุที่ไม่ปรากฏหลักฐาน


龙涏香
Lóng tǐng xiāng  
อำพันทะเล หรือ อ้วกวาฬ  ambergris


石头
Shí tou
ก้อนหิน


外形
Wài xíng 
รูปร่างภายนอก


怪异
Guài  
ประหลาด / ปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาด


罕见
Hǎn jiàn 
หายาก  /  พบได้น้อย


渔业
 
ประมง


抹香鲸
xiāng jīng 
วาฬสเปิร์ม


鱿鱼
Yóu   
ปลาหมึกกล้วย


章鱼
Zhāng  
ปลาหมึกยักษ์


未能
Wèi néng 
ไม่สามารถ


消化
Xiāo huà  
การย่อย(อาหาร)


肠道内
Cháng dào nèi 
ในลำไส้


分泌
Fēn mì 
ขับออก


结成
Jié chéng  
เกาะตัวเป็น


固体
 
ของแข็ง


吐出
Tù chū 
คายออกมา / อ้วกออกมา


气味难闻
Qì wèi nán wén 
กลิ่นเหม็น


Ruǎn 
อ่อน / นิ่ม


阳光
Yáng guāng  
แสงแดด


空气
Kōng qì 
อากาศ


海水
Hǎi shuǐ  
น้ำทะเล


洗涤
Xǐ dí 
ล้าง


Biàn 
เปลี่ยน


Yìng 
แข็ง


褪色
Tuì sè 
ผลัด(สี ขน )


散发
Sàn fā 
ส่งกลิ่น


香气
Xiāng  
กลิ่นหอม


珍品
Zhēn pǐn  
ของล้ำค่า


制造
Zhì zào  
ผลิต香水
Xiāng shuǐ  
น้ำหอม


💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节