รวมคำศัพท์เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย


泼水节
Pō shuǐ jié 
วันสงกรานต์


宋干节
Sòng gān jié
วันสงกรานต์

Pō 
สาด

Shuǐ 
น้ำ

Jié 
เทศกาล

宋干
Sòng gān  
สงกรานต์ (ทับศัพท์ จากคำว่า สงกรานต์ในภาษาไทย)

宋干节快乐!
Sòng gān jié kuài lè! 
สุขสันต์วันสงกรานต์ 

传统
Chuán tǒng  
ประเพณีอันตกทอดมาแต่โบราณ มรดกอันตกทอดมาจากโบราณ ประเพณีนิยม新年
Xīn nián  
ปีใหม่泼水节活动
shuǐ jié huó dòng 
กิจกรรมในวันสงกรานต์早上到寺庙做行善积德
Zǎo shang dào sì miào zuò xíng shàn jī
ไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้า行善积德
Xíng shàn jī  
ทำบุญตักบาตร布施
Bù shī 
ให้ทาน ทำบุญ

寺庙
miào  
วัด

僧侣
Sēng lǚ  
พระ ภิกษุ สงฆ์

Qián  
เคารพเลื่อมใส

Xiàn  
มอบ (สิ่งของ)

债僧
Zhài sēng  
เลี้ยงพระ

行善
Xíng shàn  
ทำกุศล สร้างสิ่งกุศล


浴佛
Yù fó 
สรงน้ำพระ

Jìn  
แช่ จุ่ม

鲜花
Xiān huā 
ดอกไม้สด

佛像
xiàng 
พระพุทธรูป
 
พรม สาด ฉีด

Lín  
สาด(ด้วยน้ำ) ราด(ด้วยน้ำ)

放生
Fàng shēng 
ปล่อยสัตว์ (ที่ยังมีชีวิตอยู่)

放鱼
Fàng yú  
ปล่อยปลา

放鸟
Fàng niǎo  
ปล่อยนก

习惯
guàn  
เคยชิน ทำจนเป็นนิสัย堆沙佛塔
Duī shā fó tǎ 
ก่อพระเจดีย์ทราย

功德
Gōng  
ทำบุญ

祈福
 
ขออธิษฐานให้มีความสุขความเจริญ

许愿
yuàn 
บน(เจ้า) บนบานศาลกล่าว

佛祖
 
พระพุทธเจ้า

庇佑
yòu 
คุ้มครอง ปกปักรักษา

事事顺利
Shì shì shùn  
ทุกเรื่องราบรื่น

向长辈洒水礼
Xiàng zhǎng bèi sǎ shuǐ lǐ 
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

花瓣
Huā bàn 
กลีบดอกไม้

其乐融融
róng róng
มีความสุขรูปภาพจาก pixabay.com

宋干节 /泼水节的泼水工具
Sòng gàn jié/pōshuǐ jié de pōshuǐ gōngjù 
อุปกรณ์ในการเล่นในวันสงกรานต์

水瓢 / 水勺
Shuǐ piáo / Shuǐ sháo  
ขันน้ำ

水枪
Shuǐ qiāng 
ปืนฉีดน้ำ

水桶
Shuǐ tǒng  
ถังน้ำ

水管
Shuǐ guǎn 
สายยาง

爽身粉
Shuǎng shēn fěn 
 แป้งเย็นทาตัว

泥灰岩粉末
Ní huī yán fěn mò 
ดินสอพอง

泰国传统香水
Tài guó chuán tǒng xiāng shuǐ 
น้ำอบไทย

花环
Huā huán
พวงมาลัย

车辆
Chē liàng 
ยานพาหนะ

防水袋
Fáng shuǐ dài 
ซองกันน้ำ

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节