คำศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวกับการบอกเวลา

รูปภาพจาก pixabay.com


早上 /上午
Zǎo shang/ Shàng wǔ  

ตอนเช้า


中午
Zhōng wǔ 
ตอนเที่ยง


下午
Xià wǔ  
ตอนบ่าย


傍晚
Bàng wǎn 
ยามพลบค่ำ /  ยามเย็น


晚上
Wǎn shang 
ตอนเย็น


黎明
Lí míng 
รุ่งอรุณ


清晨
Qīng chén  
เช้าตรู่


黄昏
Huáng hūn 
ช่วงโพล้เพล้


夕阳
Xī yáng 
ตะวันยามสายัณห์ / พระอาทิตย์ตกดิน


凌晨
Líng chén 
เที่ยงคืน


昼夜
Zhòu yè 
กลางวันและกลางคืน


向来
Xiàng lái 
แต่ไหนแต่ไร


时常
Shí cháng 
บ่อย


成天
Chéng tiān 
วันๆ


一度
Yí dù 
ช่วงหนึ่ง / ครั้งหนึ่ง


时光
Shí guāng 
วันเวลา


常年
Cháng nián
ตลอดปี


连年
Lián nián 
ติดต่อกันหลายปี /  ปีแล้วปีเล่า


终年
Zhōng nián 
ตลอดปี / อายุที่เสียชีวิต


历代
Lì dài 
แต่ละยุค / ทุกสมัย


岁月
Suì yuè 
กาลเวลา


永恒
Yǒng héng 
ตลอดกาล / ชั่วฟ้าดินสลาย


时机
Shí jī 
เวลาและโอกาส


首要
Shǒu yào 
สำคัญอันดับหนึ่ง


季度
Jì dù 
ไตรมาส


年度
Nián dù 
ปี(ปีการศึกษา)


周年
Zhōu nián 
ครบรอบปี


逐年
Zhú nián 
ทีละปี / ปีต่อปี


延期
Yán qī 
เลื่อนเวลา


为期
Wéi qī  
เป็นระยะเวลา


截止
Jié zhǐ 
หมดเขต / จนถึง期限
Qī xiàn 
เวลาที่กำหนด / กำหนดเวลา


定期
Dìng qī 
ตามกำหนดเวลา


周期
Zhōu qī 
ระยะเวลาครบรอบ


延误
Yán wù 
ล่าช้า


拖延
Tuō yán
ถ่วงเวลา


原始
Yuán shǐ
ดึกดำบรรพ์


以往
Yǐ wǎng 
ที่แล้วมา


时差
Shí chā
ความต่างทางด้านเวลา/ เวลาห่าง


眼下
Yǎn xià 
ขณะนี้ / บัดนี้


及早
Jí zǎo 
แต่เนิ่นๆ


昔日
Xī rì  
อดีตกาล


往事
Wǎng shì 
เรื่องในอดีต


先前
Xiān qián
เมื่อก่อน


往常
Wǎng cháng 
ตามปกติที่ผ่านมา


起初
Qǐ chū 
แรกเริ่ม


近来
Jìn lái 
เมื่อเร็วๆนี้


即将
Jí jiāng 
กำลังจะ / ใกล้จะ


现状
Xiàn zhuàng 
สภาพปัจจุบัน


现成
Xiàn chéng 
ที่มีอยู่


Yuán xiān
เดิมที


暂且 / 暂时 
Zàn qiě /Zhàn shí 
ชั่วคราว


片刻
Piàn kè 
สักประเดี๋ยว


顿时
Dùn shí 
ทันที


功夫
Gōng fu 
เวลาว่าง


刹那
Chà nà
ขณะ

💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节