ประโยคคำถามภาษาจีนที่เจอบ่อยๆ

 


คุณมีสเปคไหม 

Do you have a type?

你有喜欢的类型吗?

Nǐ yǒu xǐ huān de lèi xíng ma?

 

🌸🌸🌸


คุณชอบใช้ชีวิตที่นี่ไหม 

Do you like living here?

你喜欢住在这里吗?

Nǐ xǐ huān zhù zài zhè lǐ ma?

 

🌸🌸🌸คุณชอบที่นี่ไหม 

Do you like it here?

你喜欢这里吗?

Nǐ xǐ huān zhè lǐ ma?

 

🌸🌸🌸ให้ฉันไปส่งคุณไหม  

Do you need a ride?

你要搭便车吗?/ 需要送你一程吗?

Nǐ yào dā biàn chē ma?/ Xū yào sòng nǐ yì chéng ma?

 

🌸🌸🌸คุณรับบัตรเครดิตไหม

Do you take credit cards?

你们这里接受信用卡支付吗?

Nǐ men zhè lǐ jiē shòu xìn yòng kǎ zhī fù ma?

 

🌸🌸🌸คุณมีแฟน(แฟนผู้หญิง)ไหม 

Do you have a girlfriend?

你有女朋友吗?

Nǐ yǒu nǚ péngyǒu ma?

 

🌸🌸🌸


คุณมีพี่น้องไหม 

Do you have any sibling?

你有兄弟姐妹吗?

Nǐ yǒu xiōng dì jiě mèi ma?

 

🌸🌸🌸คุณต้องการไปหาหมอไหม 

Do you want to see a doctor?

你要去看医生吗?你要看病吗?

Nǐ yào qù kàn yī shēng ma? / Nǐ yào kàn bìng ma?

 

🌸🌸🌸คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม 

Do you speak English?

你会说英语吗?

Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณรู้ไหมอันนี้ใช้อย่างไร 

Do you know to use this?

你知道这个怎么用吗?

Nǐ zhīdào zhège zěnme yòng ma?

 

🌸🌸🌸คุณอยากมาร่วมกับเราไหม 

Do you want to join us?

你想加入我们吗?/  你想和我们一起吗

Nǐ xiǎng jiā rù wǒ men ma? / Nǐ xiǎng hé wǒ men yì qǐ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณสนุกไหม 

Did you have fun?

你玩得开心吗?

Nǐ wán de kāi xīn ma?

 

🌸🌸🌸


คุณได้ทำการจองไว้หรือเปล่า

Did you make a reservation?

你预订了吗?

Nǐ yùdìngle ma?

 

🌸🌸🌸


มันเหมาะกับฉันไหม 

Does it suit me?

适合我吗?

Shì hé wǒ ma?

 

🌸🌸🌸เจ็บไหม 

Does it hurt?

疼吗?

Téng ma?


 🌸🌸🌸


มันสมเหตุสมผลไหม 

Does that make sense?

这样合理吗?

Zhè yàng hé lǐ ma?

 

🌸🌸🌸


คุณไม่ชอบมันเหรอ 

Don’t you like it?

你不喜欢吗?

Nǐ bù xǐ huān ma?

 

💕💕💕💕


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节