ภาษาจีน บริษัท 公司


公司                        
Gōng sī    
บริษัท上市公司                
Shàng shì gong sī  
บริษัทมหาชนจำกัด公众有限公司          
Gōng zhòng yǒu xiàn gong sī 
บริษัทมหาชนจำกัด有限公司                 
Yǒu xiàn gong sī 
บริษัทจำกัด有限                       
Yǒu xiàn 
จำกัด股份                      
Gǔ fèn 
หุ้นส่วน股东                      
Gǔ dōng  
ผู้ถือหุ้น合资企业             
Hé zī qǐ yè  
กิจการร่วมลงทุน业务                      
Yè wù     
กิจการ总公司                
Zǒng gong sī  
สำนักงานใหญ่


           
分公司                 
Fēn gong sī     
สำนักงานสาขา公司简介           
Gōng sī jiǎn jiè 
ข้อมูลบริษัทโดยย่อ 质量认证         
 Zhì liàng rèn zhèng  
ใบรับรองคุณภาพ 


 企业文化          
Qǐ yè wén huà   
วัฒนธรรมองค์กร  


公司名称          
Gōng sī míng chēng   
ชื่อบริษัท版权所有          
Bǎn quán suǒ yǒu   
ลิขสิทธิ์ 


董事长           
Dǒng shì zhǎng 
ประธานกรรมการบริษัท总裁              
Zǒng cái 
ประธานกรรมการบริหาร副总裁         
Fù zǒng cái 
รองประธานกรรมการบริหาร

 

高级副总裁   
Gāo jí fù zǒng cái  
รองประธานอาวุโส  首席顾问       
Shǒu xí gù wèn     
ที่ปรึกษาอาวุโส首席执行官    
Shǒu xí zhí xíng guān  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO董事总经理   
Dǒng shì zǒng jīng lǐ  
กรรมการผู้จัดการ 总经理          
Zǒng jīng lǐ         
ผู้จัดการทั่วไป经理             
Jīng lǐ    
ผู้จัดการ副经理         
Fù jīng lǐ              
ผู้ช่วยผู้จัดการ秘书            
Mì shū  
เลขานุการ项目经理    
Xiàng mù jīng lǐ    
ผู้จัดการโครงการ 部门          
Bù mén                  
แผนก部长          
Bù zhǎng             
หัวหน้าแผนก主管          
Zhú guǎn             
ซุปเปอร์ไวเซอร์    


  
工厂经理   
Gōng chǎng jīng lǐ
ผู้จัดการโรงงาน


              
生产部    
Shēng chǎn bù                  
ฝ่ายผลิต研发部     
Yán fā bù             
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา人事部       
Rén shì bù           
ฝ่ายบุคคล


             
财务部门   
Cái wù bù mén 
ฝ่ายการเงิน销售部      
Xiāo shòu bù 
ฝายขาย促销部    
Cù xiāo bù 
ฝ่ายส่งเสริมการขาย会计部     
Kuài jì bù  
ฝ่ายบัญชี采购部    
Cǎi gòu bù 
ฝ่ายจัดซื้อ质量部     
Zhì liàng bù 
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ分析师     
Fēn xī shī 
นักวิเคราะห์职员         
Zhí yuán      
พนักงาน售货员    
Shòu huò yuán   
พนักงานขาย        
送货员    
Sòng huò yuán   
พนักงานส่งของ文件递送员     
Wén jiàn dì sòng yuán 
พนักงานส่งเอกสาร      

      

💦💦💦💦   

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节