ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในการเช่าห้อง
1.你好!我看到你的租房广告,很感兴趣
Nǐ hǎo! Wǒ kàn dào nǐ de zū fáng guǎng gào, hěn gǎn xìng qù  

สวัสดีค่ะ(ครับ) ฉันเห็นโฆษณาเช่าห้องของคุณ ฉันสนใจมาก

2.你想租房吗?
Nǐ xiǎng zū fáng ma? 
คุณต้องการเช่าห้องใช่ไหม?


3.您什么时候想看房?
Nín shén me shí hòu xiǎng kàn fáng?
คุณต้องการดูห้องเมื่อไหร่?


4.我在寻找租用 
Wǒ zài xún zhǎo zū yòng 
ฉันกำลังหาห้องเช่า

5.多大面积? 
Duō dà miàn jī? 
เนื้อที่เท่าไหร่?


6.三十五平方米 
Sān shí wǔ píng fāng mǐ 
35ตารางเมตร

7.提供家具 
Tí gōng jiā jù  
ได้รับการตกแต่งแล้ว

8.不提供家具 

 Bù tí gōng jiā jù
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง

9.请问可以养宠物吗?
Qǐng wèn kě yǐ yǎng chǒng wù ma?
ขอโทษน่ะคะ(ครับ) ฉันสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?

10.在几层楼?
Zài jǐ céng lóu
อยู่ชั้นไหน?


11.您能告诉我更多要求吗?
Nín néng gào sù wǒ gèng duō yāo qiú ma? 
คุณช่วยกรุณาบอกความต้องการที่มากกว่านี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?


12.有没有什么特殊要求?
Yǒu méi yǒu shén me tè shū yāo qiú? 
มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า?


13.您的预算是多少?
Nín de yù suàn shì duō shǎo?
งบประมาณของคุณมีเท่าไร?


14.您主要找市中心的房子吗?
Nín zhǔ yào zhǎo shì zhōng xīn de fáng zi ma? 
ที่สำคัญคุณหาห้องที่อยู่ใจกลางเมืองใช่ใหม?


15.您会自带家具吗?
Nín huì zì dài jiā jù ma?
คุณจะเอาเฟอร์นิเจอร์ของคุณมาเองหรือเปล่า?


16. 您的租期是多久呢?
Nín de zū qí shì duō jiǔ ne?
ระยะเวลาในการเช่าของคุณนานเท่าใด?


17.能告诉我您的国籍吗?
Néng gào sù wǒ nín de guó jí ma?
คุณสามารถบอกสัญชาติของคุณได้ไหม?


18. 能告诉我您的姓名以及多少人入住公寓?
Néng gào sù wǒ nín de xìng míng yǐ jí duō shǎo rén rù zhù gōng yù?
คุณช่วยบอกชื่อของคุณและจำนวนคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้หรือไม่?


19. 您需要全职还是兼职的阿姨? 
Nín xū yào quán zhí hái shì jiān zhí de ā yí? 
คุณต้องการแม่บ้านเต็มเวลาหรือนอกเวลา?


20.靠近你的工作地点是个应该考虑的因素  
Kào jìn nǐ de gōng zuò dì diǎn shì gè yīng gāi kǎolǜ de yīn sù
ใกล้กับที่ทำงานของคุณเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณา

21.离您工作地点只要步行十分钟
 Lí nín gōng zuò dì diǎn zhǐ yào bù xíng shí fēn zhōng  
ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากที่ทำงานของคุณ

22.您需要房子周边有健身房,游泳池,便利店或是超市吗?Nín xū yào fáng zǐ zhōu biān yǒu jiàn shēn fáng, yóu yǒng chí, biàn lì diàn huò shì chāo shì ma?
คุณต้องการบริเวณรอบๆบ้านมี โรงยิม สระว่ายน้ำ ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่?


23.这套公寓还在出租吗?
Zhè tào gōng yù hái zài chū zū ma?
อพาร์ทเม้นนี้ยังให้เช่าอยู่หรือไม่?

24. 这套公寓什么时候可以出租?
Zhè tào gōng yù shén me shí hòu kě yǐ chū zū?
อพาร์ทเมนต์นี้สามารถเช่าได้เมื่อใด?


25.租金是多少?
Zū jīn shì duō shǎo?
ค่าเช่าคือเท่าไหร่?


26.房租包括电费和煤气费吗?
Fáng zū bāokuò diàn fèi hé méi qì fèi ma?
ค่าเช่ารวมค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สหรือไม่?


27.租金一个月多少钱 ?
Zū jīn yī gè yuè duō shǎo qián ?

ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่?

28.  一般,房东会要求一月押金 
Yì bān, fáng dōng huì yāo qiú yī yuè yājīn 
โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะขอเงินมัดจำ1 เดือน 

29. 水电费另外算 
Shuǐ diàn fèi lìng wài suàn 
ค่าน้ำค่าไฟคิดต่างหาก

30.请问电气水费包含在月租里吗?
Qǐngwèn diàn qì shuǐ fèi bāo hán zài yuè zū lǐ ma ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม?


31.一度电三泰铢 

Yí dù diàn sān tài zhū 
ไฟหน่วยละสามบาท

32.这附近有菜市场吗?
Zhè fù jìn yǒu cài shìchǎng ma? 
แถวนี้มีตลาดใกล้ๆไหม?


33.这里环境不错 
Zhè lǐ huán jìng bù cuò
ที่นี่สิ่งแวดล้อมไม่เลว

34.租房订金多少
Zū fáng dìng jīn duō shǎo ?

เช่าห้องต้องวางมัดจำเท่าไหร่?

35.押金多少?
Yājīn duōshǎo
เงินมัดจำคือเท่าไหร่?


💦💦💦💦💦💦

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ภาษาจีน เช่าห้อง 租房โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节