การโทรศัพท์ 电话沟通 - การโทรออก


    

การโทรศัพท์มีหลายช่วงด้วยกันค่ะ 
สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการ   โทรออกกันค่ะ ซึ่งสามารถพูดได้หลายแบบด้วยกัน

รูปภาพจาก pixabay.com
👉👉 การโทรออก


你好!请问是珍小姐的家吗?
Nǐ hǎo! Qǐng wèn shì zhēn xiǎo jiě de jiā ma?
สวัสดีค่ะ บ้านคุณเจินหรือเปล่าคะ


珍小姐在吗?
Zhēn xiǎo jiě zài ma?
คุณเจินอยู่ไหม


珍小姐是吗?
Shì zhēn xiǎo jiě shì ma?
นั่นคุณเจิน หรือเปล่าคะ 


请找珍小姐,她在吗?
Qǐng zhǎo zhēn xiǎojiě, tā zài ma?
ขอคุยกับคุณเจินหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเจินอยู่ไหมคะ


我是茉莉,麻烦叫珍小姐接一下电话。
Wǒ shì mò lì, má fan jiào zhēn xiǎo jiě jiē yí xià diàn huà.
ฉันชื่อมะลิค่ะ ขอสายคุณเจินค่ะ


你好!请把电话转到珍小姐的房间。
Nǐ hǎo! Qǐng bǎ diàn huà zhuǎn dào zhēn xiǎo jiě  de fáng jiān.
ช่วยต่อสายถึงห้องคุณเจินหน่อยค่ะ我想询问关于发票的事。
Wǒ xiǎng xún wèn guān yú fā piào de shì.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใบเสร็จ


我想和珍小姐通话。
Wǒ xiǎng hé zhēn xiǎo jiě tōng huà.

ฉันต้องการคุยกับคุณเจินค่ะ


你可以帮我转分机105
Nǐ kě yǐ bāng wǒ zhuǎn fēn jī 105?
ช่วยต่อเบอร์105 ด้วยค่ะ  


你好,请问是ABC公司吗?
Nǐ hǎo, qǐngwèn shì ABC gōngsī ma?
สวัสดีค่ะ บริษัท ABC หรือเปล่าคะ


这是珍小姐的办公室吗?
Zhè shì zhēn xiǎo jiě de bàn gōng shì ma?
นั่นใช่ที่ทำงานของเจินหรือเปล่าคะ💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节