ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน “极常用” 汉语口语短句


            
สำหรับบทความในวันนี้ ได้นำเอาประโยคภาษาจีนที่เราๆ ได้ยิน 
ได้ฟัง และพูดบ่อยๆมาฝากค่ะ 
(จะลงประโยคเพิ่มเรื่อยๆ ดังนั้นขอแบ่งเป็น Part ไปแล้วกันนะคะ)

 祝你今天愉快
Zhù nǐ jīn tiān yú kuài
ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะค่ะ(ครับ) 
Have a nice day


เป็นประโยคที่ใช้ในการกล่าวลา

通常在跟别人道别的时候说
Tōng cháng zài gēn bié rén dào bié de shí hòu shuō
* 愉快
 kuài 
เบิกบานใจ สบายใจ สบายอกสบายใจ  


ตัวอย่างประโยค

愉快的微笑
  kuài de wéi xiào
 
ยิ้มที่เบิกบาน

心情愉快 
Xīn qíng yú kuài

รู้สึกเบิกบานใจ

生活过得很愉快
 Shēng huó guò dé hěn yú kuài 

มีชีวิตอยู่อย่างสบายอกสบายใจ


目前为止一切都好
Mù qián wéi zhǐ yí qiè dōu hǎo
จนถึงขณะนี้ ทุกอย่างเรียบร้อยดี 
So far , so good
*目前 
Mù qián 
หมายถึงขณะที่พูด

目前为止 
Mù qián wéi zhǐ 
จนถึงขณะนี้

*一切
Yí qiè 
ทั้งหมด / ทั้งมวล ทุกอย่าง
要就要 , 不要就拉倒
Yào jiù yào, bú yào jiù lā dǎo
จะเอาก็เอา ไม่เอาก็อย่าเอา(ยกเลิกไป) 
Take it or leave it

*拉倒 
dǎo 
ยกเลิก/ เลิกแล้วกันไป / เลิกล้มกันไป (ใช้พูดกับเพื่อนๆ ผู้คุ้นเคย หรือกับแฟน)
 继续努力! 
Jì xù nǔ lì !
ขยันต่อไป   
Keep it up

*继续
Jì xù 
ต่อเนื่องกัน / ติดต่อกัน / ไม่ขาดสาย

*努力
 
ขยัน


 
继续加油!
Jì xù jiā yóu!
สู้ๆ (สู้ต่อไป อย่าหยุด)
Keep it up

*继续
Jì xù 
ต่อเนื่องกัน / ติดต่อกัน / ไม่ขาดสาย

*加油
Jiā yóu 
เติมน้ำมัน /  สู้ๆ


  

好啊!做得好
Hǎo a! Zuò dé hǎo  
ดี ทำได้ดี  
Good job
 时光如梭
Shí guāng rú suō  
เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
Time flies

*时光
Shí guāng  
เวลา /  กาลเวลา

*
 
เหมือน  / เสมือน /  คล้ายกับ

*
Suō 
กระสวย

   时间就是金钱
Shí jiān jiù shì jīn qián
เวลามีค่า (อย่าปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) 
Time is money

这就是人生
Zhè jiù shì rén shēng
นี่แหละชีวิต  
That’s life


这才对嘛!(你这才叫说话!   刚说的都是废话)
Zhè cái duì ma! (Nǐ zhè cái jiào shuō huà! Gāng shuō de dōu shì fèi huà)

พูดแบบนี้ซิถึงคุยกันรู้เรื่องหน่อย /  พูดแบบนี้ซิค่อยน่าฟังหน่อย (แบบนี้ซิถึงเรียกว่าพูด เมือกี้ที่คุณพูดคือเรื่องไร้สาระทั้งหมด) 
Now you’re talking

ติดตามกันต่อไปในPart หน้าค่ะ
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节