การถามอายุเป็นภาษาจีน 问年龄


     การถามอายุในภาษาจีนจะแบ่งออกเป็น 3  ประเภท ต่างๆด้วยกันค่ะ โดยแบ่งตาม


รูปภาพจาก pixabay.com


     1.การถามอายุของเด็กๆ หรือคนที่มีอายุน้อย โดยจะใช้คำถามที่ถามว่า

你几了?
Nǐ jǐ suì le?
หนูอายุเท่าไหร่แล้ว

รูปภาพจาก pixabay.com

     2.ถ้าเป็นการถามบุคคลในวัยที่เราคิดว่าใกล้เคียงกัน หรือ คนวัยหนุ่มสาว ก็จะถามว่า

多大了?
Nǐ duō le?
คุณอายุเท่าไหร่แล้ว


รูปภาพจาก pixabay.com

     หรือถ้าถามอายุผู้หญิง แนะนำให้ใช้คำว่า 

你哪年生日?
Nǐ nǎ nián sheng rì?
วันเกิดของคุณปีไหน

    เพราะการถามผู้หญิงว่าอายุเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะรูปภาพจาก pixabay.com

     3.การถามอายุกับบุคคลที่อาวุโส หรือมีอายุหน่อย จะแยกออกเป็น

      - การถามอายุกับบุคคลที่สูงวัย หรืออาวุโส ภาษาจีนจะใช้คำว่า 高寿Gāo shòu  เช่น

你今年高寿
Nǐ jīn nián gāo shòu?
ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้ว

รูปภาพจาก pixabay.com

     -  ส่วนที่ใช้ถามคนที่มาอายุหน่อย หรือวัยกลางคน แต่ยังไม่ถึงที่เรียกว่าสูงวัยหรืออาวุโส ก็จะใช้คำว่า 多大年纪Duō dà nián  เช่น

你今年多大年纪
Nǐ jīn nián duō dà nián jì?
ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้ว

——————

คำศัพท์
年龄  
Nián líng 
อายุ

岁  
Suì  
ศัพท์บอกจำนวนหน่วยที่แสดงอายุ

青年人   
Qīng nián rén 
คนวัยหนุ่มสาว

多大   
Duō  
อายุเท่าไหร่

年  
Nián 
ปี

生日  
Shēng  
วันเกิด

老年人   
Lǎo nián rén 
ผู้สูงวัย คนมีอายุ

今年  
Jīn nián 
ปีนี้

高寿   
Gāo shòu  
ใช้ถามอายุของคนแก่ซึ่งเป็นคำที่แสดงถึงความเคารพ

中老年人  
Zhōng lǎo nián rén 
วัยกลางคน

年纪   
Nián  
อายุ(ของคน)

💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节