ประโยคภาษาจีน เลือกร้านอาหาร

รูปภาพจาก pixabay.comคืนนี้คุณอยากไปกินอาหารค่ำที่ไหน
Where would you like to go for dinner tonight?
今晚你想去哪里吃饭?
Jīn wǎn nǐ xiǎng qù nǎlǐ chīfàn?ถ้างั้นเราไปกินร้านประจำกันดีกว่า
Otherwise, we'll go to the regular place for dinner.
要不,我们就去老地方吃饭。
Yào bù, wǒmen jiù qù lǎo dìfāng chīfàn.คุณมีร้านอาหารร้านพิเศษในใจหรือยัง
Do you have any particular restaurant in your mind? 
你想好去哪家餐馆了吗?
Nǐ xiǎng hǎo qù nǎ jiā cānguǎnle ma?ร้านอาหารอิตาเลียน
An Italian restaurant
一家意大利餐馆。
Yìjiā yìdàlì cānguǎn.ไปร้านเปิดใหม่ใกล้เซ็นทรัลเวิล์ดไหมละ
How about the new restaurant near the central world?
中央世界商场附近的新餐馆怎么样?
Zhōngyāng shìjiè shāngchǎng fùjìn de xīn cānguǎn zěnme yàng?วันก่อนฉันไปร้านซูชิแสนอร่อยมา
I went to a very good sushi bar the other day.
前几天我去了一家很好吃的寿司店。
Qián jǐ tiān wǒ qùle yìjiā hěn hào chī de shòusī diàn.พ่อครัวใช้อาหารทะเลสดมาก
The cook use very fresh seafood.
厨师用的是非常新鲜的海鲜。
Chúshī yòng de shì fēicháng xīnxiān dì hǎixiān.หาร้านดีๆในหนังสือแนะนำร้านอาหารกันเถอะ
Let’s find a good place in the restaurant guide.
让我们在餐厅指南上找个好地方吧。
Ràng wǒmen zài cāntīng zhǐnán shàng zhǎo gè hǎo dìfāng ba.คุณชอบอาหารแบบไหนมากกว่ากัน ไทยหรือจีน
Which do you prefer, Thai or Chinese food?
你喜欢泰国菜还是中国菜?
Nǐ xǐhuān tàiguó cài háishì zhōngguó cài?ร้านนี้เสิร์ฟอาหารอิตาเลียนแบบต้นตำรับ
This restaurant serves real Italian food at this restaurant.
这家餐馆供应真正的意大利菜。
Zhè jiā cānguǎn gōngyìng zhēnzhèng de yìdàlì cài.ร้านอาหารแห่งนี้ให้บริการอาหารอิตาเลียนทั่วไป
This restaurant serves typical Italian dishes.
这家餐厅供应典型的意大利菜肴。
Zhè jiā cāntīng gōngyìng diǎnxíng de yìdàlì càiyáo.ห้องอาหารแห่งนี้เชี่ยวชาญในอาหารเอเชียและอาหารอิตาลี
This restaurant specializes in Asian and Italian food.
这家餐馆专门供应亚洲菜和意大利菜。
Zhè jiā cānguǎn zhuānmén gōngyìng yàzhōu cài hé yìdàlì cài.ร้านนี้ยังมีไวน์หลายชนิดอีกด้วย
It also has a variety of wines.
这家餐厅还有各种各样的葡萄酒。
Zhè jiā cāntīng hái yǒu gè zhǒng gè yàng de pútáojiǔ.คุณช่วยแนะนำร้านอาหารอร่อยๆแถวนี้ให้หน่อยได้ไหม
Could you recommend some good restaurants around here?
你能介绍几家附近的好餐馆吗?
Nǐ néng jièshào jǐ jiā fùjìn de hǎo cānguǎn ma?คุณน่าจะลองกินอาหารร้านนั้นดูนะ
You should try that restaurant.
你应该去那家饭店吃吃看。
Nǐ yīnggāi qù nà jiā fàndiàn chī chī kàn.คนแถวนี้ชอบร้านนั้นกันไหม
Is that a place popular among local people?
那是当地人喜欢去的餐厅吗?
Nà shì dāngdì rén xǐhuān qù de cāntīng ma?มีร้านอาหารใกล้ๆที่ยังเปิดอยู่ไหม
Are there any restaurants still open near here?
这附近还有没有还在营业的餐厅?
Zhè fùjìn hái yǒu méiyǒu hái zài yíngyè de cāntīng?


เธอพาฉันไปที่ร้านอาหารเม็กซิกัน
She took me to a Mexican restaurant 
她带我去了一家墨西哥餐厅。
Tā dài wǒ qùle yìjiā mòxīgē cānting.ร้านอาหารปิดในตอนกลางคืน
The restaurant was closed for the night. 
餐厅晚上打烊了。
Cāntīng wǎnshàng dǎyángle.ฉันจะพาคุณไปร้านขนมปังร้านโปรดของฉัน
I’ll take you to my favorite bakery.
我带你去我最喜欢的面包店。
Wǒ dài nǐ qù wǒ zuì xǐhuān de miànbāo diàn.อาหารที่นั่นอร่อยมาก
The food there is very good.
那里的菜很好吃。
Nàlǐ de cài hěn hào chī.วันนี้เราไปร้านถูกๆกันเถอะ
Let’s go to an inexpensive place today.
我们今天去一个便宜的地方吃吧。
Wǒmen jīntiān qù yígè piányí de dìfāng chī ba.ได้สิ ฉันก็ไม่อยากเสียเงินเยอะเหมือนกัน
Yeah, I don’t want to spend too much.
好的,我也不想花太多钱。
Hǎo de, wǒ yě bùxiǎng huā tài duō qián.ร้านนั้นไม่ดีอย่างที่คิดไว้เลย
 That restaurant was not as good as I expected.
那家餐馆不如我想象的好。
Nà jiā cānguǎn bùrú wǒ xiǎngxiàng de hǎo.ฉันไม่ชอบกินอาหารนอกบ้าน
I don’t like eating out.
我不喜欢出去吃饭。
Wǒ bù xǐhuān chūqù chīfàn.งั้นพวกเราเรียกอาหารเดลิเวอรี่มากินกัน
Let's call it delivery food!
那我们叫外卖吧!
Nà wǒmen jiào wàimài ba!ฉันจะสั่งอาหารเดลิเวอรี่ คุณอยากทานอะไร
I will order delivery food, what would you like to eat?
我要点外卖,你想吃什么?
Wǒ yào diǎn wàimàinǐ xiǎng chī shénme
💦💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节