ประโยคภาษาจีน สั่งอาหารมากินกันเถอะ

รูปภาพจากpixabay.comขอเราดูเมนูได้ไหมคะ
May we see the menu?
给我们看看菜单好吗?
Gěi wǒmen kàn kan càidān hǎo ma?คุณมีเมนูภาษาอังกฤษไหม
Do you have a menu in English?
你们有英文的菜单吗?
Nǐmen yǒu yīngwén de càidān ma?คุณมีเมนูภาษาจีนไหม
Do you have a menu in Chinese?
你们有中文的菜单吗?
Nǐmen yǒu zhòng wén de càidān ma?


คุณจะรับเครื่องดื่มก่อนสั่งอาหารไหมคะ
Would you care for a drink before you order?
点菜前您想点什么饮料吗?
Diǎn cài qián nín xiǎng diǎn shénme yǐnliào ma?


วันนี้มีเมนูพิเศษอะไรคะ
What’s today’s special?
今天有什么特色菜?
Jīntiān yǒu shén me tèsè cài?


มีอาหารพื้นบ้านไหม
Do you have any local dishes?
你们这里有什么本地特色菜吗?
Nǐmen zhè li yǒu shén me běndì tèsè cài ma?


ฉันอยากลองทานอาหารพื้นเมือง
I'd like to taste some local dishes.
我想尝尝本地特色菜。
Wǒ xiǎng cháng chang běndì tèsè cài.คุณมีอะไรแนะนำไหม
What would you recommend?
你能推荐什么吗?
Nǐ néng tuījiàn shénme ma?วันนี้มีอาหารแนะนำไหมคะ
What would you recommend today?
今天有什么菜要推荐吗?
Jīntiān yǒu shén me cài yào tuījiàn ma?ฉันขอที่หนึ่งค่ะ
I’ll have it.
给我一份。
Gěi wǒ yí fèn.คุณต้องการอาหารทานเล่นก่อนอาหารกลางวันไหม
Would you like some appetizer before lunch?
吃午饭前,要不要来点什么开胃的?
Chī wǔfàn qián, yào búyào lái diǎn shénme kāiwèi de?


ฉันจะสั่งอะไรมากินเรียกน้ำย่อยดี
What should I order as an appetizer?
我该点什么开胃菜?
Wǒ gāi diǎn shénme kāiwèi cài?


คุณต้องการที่จะสั่งอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนไหม
Would you like to have an appetizer to start? 
你想先来点开胃的菜吗?
Nǐ xiǎng xiān lái diǎn kāiwèi de cài ma?


ฉันขออาหารเรียนน้ำย่อยประเภทผักก็แล้วกัน
I’d like some vegetables as an appetizer.
我想要一些蔬菜作为开胃菜。
Wǒ xiǎng yào yìxiē shūcài zuòwéi kāiwèi cài.


ฉันขออาหารจานหลักเป็นปลานะ
I’ll have fish as the main dish.
我要鱼做主菜。
Wǒ yào yú zuòzhǔ cài.


คุณมีอาหารมังสวิรัติไหม
Do you have vegetarian dishes?
你们有素菜吗?
Nǐmen yǒu sùcài ma?


ฉันคิดว่าเป็ดย่างเป็นอาหารพิเศษของที่นี่
Roast duck is the speciality here, should say.
我想烤鸭是这边的特色菜。
Wǒ xiǎng kǎoyā shì zhè biān de tèsè cài.


ทางเรามีแผนกบุฟเฟ่ต์ค่ะ คุณจ่ายแค่เพียง150  หยวน ก็สามารถกินได้ทุกอย่างที่คุณต้องการ  
We have a buffet. You can have all you want for 150 yuan.
我们有一个自助餐部。您只需花上150 元就可以吃到您想吃的所有东西。
Wǒmen yǒu yígè zìzhùcān bù. Nín zhǐ xū huā shàng 150 yuán jiù kěyǐ chī dào nín xiǎng chī de suǒyǒu dōngxī.


ต้องขออภัยด้วยค่ะ เราไม่มีกุ้งมังกรวันนี้ พรุ่งนี้คุณมาทานได้ไหมคะ
I’m sorry. We haven’t got any more lobster today. Maybe you would like to have it tomorrow.
对不起,今天我们已经没有龙虾了。您明天过来品尝好吗?
Duìbùqǐ, jīntiān wǒmen yǐjīng méiyǒu lóngxiāle. Nín míngtiān guòlái pǐncháng hǎo ma?ฉันเกรงว่าผักนี้ยังไม่ใช่ฤดูของมัน คุณต้องการลองอย่างอื่นไหม
I’m afraid this vegetable is not in season. Would you like to try something else?
恐怕这种蔬菜还没有上市。要不要来点别的什么?
Kǒngpà zhè zhǒng shūcài hái méiyǒu shàngshì. Yào búyào lái diǎn bié de shénme?


สเต็กละคะ ต้องการแบบสุกมาก  สุกปานกลาง  หรือแบบดิบนิดหน่อย
How would you like the steak done, well done, medium, or rare?
牛排要怎么做呢?老一点,中等程度,还是生一点。
Niúpái yào zěnme zuò ne? Lǎo yìdiǎn, zhōngděng chéngdù, háishì shēng yìdiǎn.


อาหารจานนี้ใช้เวลาเตรียมสิบนาทีก็เสร็จแล้ว
The dish takes ten minutes to prepare.
这道菜10分钟就行了。
Zhè dào cài 10 fēnzhōng jiùxíngle.


นี่คืออาหารแนะนำของเชฟของที่ร้านเลยนะคะ
It’s our chef’s recommendation.
这是我们厨师的拿手好菜。
Zhè shì wǒmen chúshī de náshǒu hǎo cài.


นี่คืออาอาหารพิเศษของทางร้านเราค่ะ
It’s the speciality of our restaurant.
这是我们餐馆的特色菜。
Zhè shì wǒmen cānguǎn de tèsè cài.


สั่งอะไรก็ได้ที่คุณชอบ ฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องอาหาร
Order anything you like, I’m not particular about food.
点你喜欢吃的东西吧。我对吃的并不讲究。
Diǎn nǐ xǐhuān chī de dōngxi ba. Wǒ duì chī de bìng bù jiǎngjiù.


คุณต้องการดื่มอะไรไหม
Would you like something to drink?
要不要来点什么喝的?
Yào búyào lái diǎn shénme   de?


ได้ ฉันจะดื่มเบียร์พร้อมดื่มกาแฟตาม
Yes, I’ll have some beer with coffee to follow.
好的, 来点啤酒喝咖啡吧。
Hǎo de, lái diǎn píjiǔ hē kāfēi ba.


คุณต้องการจะรับกาแฟตอนนี้เลยหรือว่าหลังจากนั้นคะ
Would you like your coffee now or later?
您是现在要咖啡还是过一会呢?
Nín shì xiànzài yào kāfēi háishìguò yì huǐ ne?


เดี๋ยวค่อยยกมาก็แล้วกัน
Later,please.
等会再上吧。
Děng huì zài shàng ba.


อาหารที่คุณสั่งไปกำลังจะมาแล้วนะคะ
Your order will be ready soon.
您点的菜很快就上来。
Nín diǎn de cài hěn kuài jiù shànglái.


ที่นี่มีอาหารทะเลทุกอย่างใช่ไหม
Do you have all sorts of seafood here?
你们这儿各种海鲜都有吗?
Nǐmen zhèr gè zhǒng hǎixiān dōu yǒu ma?


เรายังไม่ได้เลือกเลย
We haven’t decided yet.
我们还没决定。
Wǒmen hái méi juédìng.


คุณพร้อมจะสั่งอาหารหรือยังคะ
Are you ready to order?
您准备点菜了吗?
Nín zhǔnbèi diǎn càile ma?คุณต้องการสั่งอะไรก่อนไหมคะ
Do you want something to start with?
您想开始先来点什么?
Nín xiǎng kāishǐ xiān lái diǎn shénme?


ขอเวลาอีกเดี๋ยว
We need some more time.
我们需要一些时间。
Wǒmen xūyào yìxiē shíjiān.


สั่งอาหารด้วยค่ะ
We’re ready to order.
我们准备点菜了。
Wǒmen zhǔnbèi diǎn càile.


ฉันขอจานนี้กับจานนี้
I’ll have this and this.
我要这个和这个。
Wǒ yào zhège hé zhège.


ฉันเอาด้วยเหมือนกัน
I’ll have the same.
我也要一样的。
Wǒ yě yào yíyàng de.


ฉันขอเสิร์ฟอาหารเลยนะคะ
May I serve it to you now?
我现在可以为您上菜了吗?
Wǒ xiànzài kěyǐ wéi nín shàng càile ma?


กลิ่นหอมจัง
It smells good.
闻起来不错。
Wén qǐlái bú cuò.


ตกแต่งจานก็สวยด้วย
The garnish also looks good.
这个菜盘装饰也很好看。
Zhège cài pán zhuāngshì yě hěn hǎokàn.


รสชาติดีไหม
Does it taste good?
味道好吗?
Wèidào hǎo ma?


ฉันจะกินคนเดียวหมดหรือเปล่าเนี่ย
I wonder if I can finish this by myself.
 我不知道自己能不能吃完
Wǒ bù zhīdào zìjǐ néng bùnéng chī wán.


คุณอยากชิมไหม
Would you like to taste this?
你想尝尝这个吗?
Nǐ xiǎng cháng chang zhègè ma?


ขอน้ำแก้วหนึ่งค่ะ
May I have a glass of water?
我可以要一杯水吗?
Wǒ kěyǐ yào yìbēi shuǐ ma?


ฉันขอไวน์แดงอีกแก้วหนึ่งค่ะ
I’d like another glass of red wine.
再来一杯红酒!
Zàilái yìbēi hóngjiǔ!


คุณช่วยส่งเกลือกับพริกไทยให้ฉันหน่อยค่ะ
Could you pass me the salt and pepper?
你能把盐和胡椒递给我吗?
Nǐ néng bǎ yán hé hújiāo dì gěi wǒ ma?


ฉันขอขนมปังเพิ่มได้ไหมคะ
May I have some more bread?
我可以再要些面包吗?
Wǒ kěyǐ zài yào xiē miànbāo ma?


คุณใช้ตะเกียบได้ไหม
Do you use chopsticks?
你会用筷子吗?
Nǐ huì yòng kuàizi ma?


ฉันขอมีดกับส้อมได้ไหม
Shall I ask for a knife and fork?
能不能给我一把刀叉?
Néng bùnéng gěi wǒ yì bǎ dāo chā?


ฉันขอชีสด้วยค่ะ
I’d like some cheese.
我想要一些奶酪。
Wǒ xiǎng yào yìxiē nǎilào.💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节