คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 12


花粉 
Huāfěn  
ละอองเกสร


白跑一场  
Bái pǎo yì chǎng 
ไปเก้อ


放鸽子 
Fàng gēzi 
เบี้ยวนัด ผิดสัญญา


绊手绊脚 
Bàn shǒu bàn jiǎo 
เกะกะไม้เกะกะมือ


不要妨碍走路 
Búyào fáng ài zǒulù 
อย่ายืนเกะกะทางเดิน


不顺眼 
Búshùnyǎn 
รกหูรกตา มองแล้วไม่สบายตา


老朋友 
Lǎo péngyǒu  
เพื่อนเก่า


前妻 
Qiánqī  
เมียเก่า老手 
Lǎoshǒu  
มือรุ่นเก๋ากึ๊ก


依赖别人 
Yīlài biérén  
เกาะคนอื่น พึ่งพาคนอื่น


解决困难 
Jiějué kùnnán 
แก้อุปสรรค แก้ปัญหา


解决矛盾 
Jiějué máodùn  
แก้ไขข้อขัดแย้ง


故意为难  
Gùyì wéinán  
เจตนากลั่นแกล้ง


装蒜 
Zhuāngsuàn   
แกล้งไก๋ ทำไก๋


假装同意 
Jiǎzhuāng tóngyì   
แกล้งทำเป็นเห็นด้วย


装作睡着 
Zhuāng zuò shuìzháo   
แกล้งทำเป็นนอนหลับ


出丑 / 出洋相  
Chūchǒu/ Chūyángxiàng   
ปล่อยไก่


一时想不起 
Yìshí xiǎng bù qǐ  
นึกไม่ออกชั่วขณะหนึ่ง


不忘自己一生之苦 
Bú wàng zìjǐ yīshēng zhī kǔ   
ไม่ลืมความขมขื่นในชีวิตของตน


点名 
Diǎnmíng  
1.เรียกชื่อ(เพื่อตรวจสอบ จำนวนคน) ;
ขานชื่อ
 2.ระบุชื่อ


大便不通 
Dàbiàn bùtōng  
ขี้ไม่ออก


强迫 
Qiǎngpò  
บีบบังคับฝืนใจคนอื่น


勉强 
Miǎnqiáng  
ฝืนใจทำ ไม่สมัครใจทำ


无可置疑 
Wú kě zhìyí 
ไม่มีอะไรที่น่าคลางแคลงใจแต่ประการใด ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย


合身 
Héshēn  
เสื้อผ้าเหมาะกับตัว


迷恋 
Míliàn  
คลั่งไคล้ หลง


象夫 
Xiàng fū  
ควาญช้าง


鼻塞 
Bí sāi 
คัดจมูก  


吞不下吐不出 
Tūn búxià tǔ bu chū  
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก


口才 
Kǒucái  
คารม


腥臭 
Xīngchòu  
เหม็นคาว


一句话也不说 
Yījù huà yě bù shuō  
ไม่พูดแม้แต่คำเดียว


吃一口饭 
Chī yìkǒu fàn 
กินข้าวคำหนึ่ง


想得周到   
Xiǎng dé zhōudào  
คิดรอบคอบ


熟悉的声音 
Shúxī de shēngyīn  
เสียงที่คุ้นเคย


面熟 
Miànshú  
คุ้นหน้า


对手 
Duìshǒu  
คู่ต่อสู้ คู่แข่ง运气不好 
Yùnqì bù hǎo  
เคราะห์ไม่ดี โชคไม่ดี


互相尊重 
Hùxiāng zūnzhòng   
เคารพซึ่งกันและกัน


打拍子 
Dǎ pāizi 
เคาะจังหวะ


仇恨 
Chóuhèn  
อาฆาตแค้น เกลียดชัง


报仇 
Bàochóu  
แก้แค้น


毫不在意 
Háo bú zàiyì 
ไม่แคร์แม้แต่น้อย
💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节