รวมชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 清迈旅游景点 双龙寺/素帖寺
Shuāng lóng sì/ Sù tiē sì
วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
Wat Phrathat Doi Suthep


素帖山
Sù tiē shān 
ดอยสุเทพ 
Doi Suthep


大佛塔寺/契迪龙寺
Dà fó tǎ sì /Qì dí lóng sì 
วัดเจดีย์หลวง 
Wat Chedi Luang


清曼寺
Qīng màn sì 
วัดเชียงมั่น 
Wat Chiang Mun


帕辛寺/普拉辛寺
Pà xīn sì/  Pǔ lā xīn sì 
วัดพระสิงห์ 
Wat Phra Singh 


大菩提寺
Dà pú tí sì 
วัดเจ็ดยอด  
Wat Chet Yot


松德寺
Sōng dé sì 
วัดสวนดอก  
Wat Suan Dok


盼道寺/柚木寺 
Pàn dào sì/  Yòu mù sì  
วัดพันเต 
Wat Phan Tao

蓝蓬寺
Lán péng sì 
วัดร่ำเปิง
Wat Ram Poeng


悟蒙寺/乌孟寺
Wù méng sì / Wū mèng sì 
วัดอุโมงค์ 
Wat Umong


菩兴寺
Pú xìng sì 
วัดพระธาตุดอยน้อย 
Wat Phra That Doi Noi


素攀寺/ 银庙
Sù pān sì / Yín miào  
วัดศรีสุพรรณ 
Wat Sri Suphan (Silver temple) 


来康佛寺
Lái kāng fó sì 
วัดพระธาตุดอยคำ 
Wat Phra That Doi Kham


因他农山国家公园
Yīn tā nóng shān guójiā gōngyuán 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
Doi Inthanon National Park


清迈国家博物馆
Qīng mài guó jiā bó wù guǎn 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  
Chiang Mai National Museum


小清新市集清迈文艺集市
Xiǎo qīng xīn shì jí /  Qīng mài wén yì jí shì 
บ้านข้างวัด 
Baan kang wat


清迈动物园
Qīng mài dòng wù yuán 
สวนสัตว์เชียงใหม่ 
Chiang Mai Zoo


清迈夜间野生动物园
Qīng mài yè jiān yě shēng dòng wù yuán 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
Chiang Mai Night Safari Zoo


蒲屏皇宫
Pú píng huáng gōng 
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
The Bhubing Palace


诗丽吉皇后植物园
Shī lì jí huáng hòu zhí wù yuán 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
Queen Sirikit Botanic Garden

清迈古城
Qīng mài gǔ chéng 
กำแพงเมืองเชียงใหม่
Ancient city of Chiang Mai


塔佩门
Tǎ pèi mén 
ประตูท่าแพ 
Tha Phae Gat


清迈周日市集 /塔佩市集
Qīng mài zhōu rì shì jí/ Tǎ pèi shì jí  
ถนนคนเดินท่าแพ 
Chiang Mai Sunday Walking Street


宁曼路
Níng màn lù 
ถนนนิมมานเหมินทร์ 
Nimmana Haeminda Road


清迈大峡谷
Qīng mài dà xiá gǔ
แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ 
Grand Canyon


清迈大峡谷水上乐园
Qīng mài dà xiá gǔ shuǐ shàng lè yuán 
สวนน้ำแกรนด์แคนยอน วอเตอร์ ปาร์ค
Grand Canyon Water Park


湄针
Méi zhēn 
แม่แจ่ม 
Mae Chaem 


蒙占山
Méng zhàn shān
ม่อนแจ่ม 
Mon Cham

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节