เรียนศัพท์จีนผ่านการยิ้มในแบบต่างๆ 笑มาดูการยิ้มในแบบต่างๆ และคำที่มีคำว่า笑อยู่ด้วย

รูปภาพจาก pixabay.comXiào 
ยิ้ม 


笑容
Xiào róng 
ใบหน้าที่ยิ้ม


微笑
Wēi xiào 
ยิ้มหวาน 


眉开眼笑
Méi kāi yǎn xiào 
ยิ้มหน้าบาน


笑脸
Xiào liǎn 
ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม 


笑眯眯
Xiào mī mī  
ยิ้มกริ่ม


抿着嘴笑
Mǐn zhe zuǐ xiào 
เม้มปากยิ้ม


抿唇微笑
Mǐn chún wéi xiào 
ยิ้มมุมปาก


开怀大笑
Kāi huái dà xiào 
หัวเราะเสียงดังจนตัวโยน


哈哈大笑 / 大笑
Hā hā dà xiào / Dà xiào 
หัวเราะเอิ๊กอ๊าก; หัวเราะชอบใจ ;หัวเราะเสียงดัง


笑哈哈
Xiào hā hā 
หัวเราะชอบใจ ; หัวเราะเอิ๊กอ๊าก


笑里藏刀
Xiào lǐ cáng dāo 
ยิ้มที่ซ่อนด้วยมีด นั่นก็คือหน้าเนื้อใจเสือ


笑面虎
Xiào miàn hǔ 
เสือหน้ายิ้ม; เสือหน้าหยก ;คนหน้าเนื้อใจเสือ露齿而笑
Lù chǐ ér xiào 
ยิ้มยิงฟัน   咧着嘴笑
Liě zhe zuǐ xiào 
แสยะปากยิ้ม
苦笑
Kǔxiào
ยิ้มเจื่อนๆ


哄然大笑
Hōngrán dà xiào
หัวเราะกันลั่น引起哄堂大笑
Yǐnqǐ hòng táng dà xiào
ทำให้หัวเราะกันลั่น💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节