ประโยคภาษาจีน แฟชั่น 时尚ประโยคภาษาจีน 
แฟชั่น 
时尚


👇👇👇👇👇👇ฉันสนใจในด้านแฟชั่น
I’m interested in fashion.
我对时尚感兴趣。
Wǒ duì shíshàng gǎn xìngqù.ฉันอ่านนิตยสารแฟชั่นทุกครั้งที่ว่าง
I read fashion magazines whenever I have time.
我一有时间就看时尚杂志。
Wǒ yī yǒu shíjiān jiù kàn shíshàng zázhì.ฉันจุกจิกเรื่องเสื้อผ้า
I’m fussy about clothing.
我对衣服很挑剔。
Wǒ duì yīfú hěn tiāotì.ฉันไม่ค่อยพิถีพิถันเกี่ยวกับเสื้อผ้าเท่าไหร่หรอก ฉันใส่อะไรก็ได้
I'm not very particular about clothes. I don't mind wearing them.
我对衣服不是很挑剔,我不介意穿着。
Wǒ duì yīfú bùshì hěn tiāotì, wǒ bù jièyì chuānzhuó.ทำไมคุณจะต้องจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับชุดที่ฉันใส่ทุกครั้งด้วยนะ
Why are you so critical of everything I wear? 
你为什么对我穿的每一件衣服都这么挑剔
Nǐ wèishéme duì wǒ chuān de měi yī jiàn yīfú dōu zhème tiāotì? ฉันไม่มีเสื้อผ้ามากมายนักหรอก เพราะฉันค่อนข้างเลือกซื้อเสื้อผ้านะ
I don't have many clothes because I'm very picky about them.
我衣服确实不多,因为我买衣服特别挑剔。
Wǒ yīfú quèshí bù duō, yīnwèi wǒ mǎi yīfú tèbié tiāotì.ชุดนี้สวยมากเลย
The dress is really nice.
这件衣服真漂亮。
Zhè jiàn yīfú zhēn piàoliang.ทุกเช้าฉันจะใช้เวลาเพื่อเลือกชุดใส่
Every morning, I take some time to choose what to wear.
每天早上,我都会花一些时间挑选衣服。
Měitiān zǎoshang, wǒ dūhuì huā yīxiē shíjiān tiāoxuǎn yīfú.ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่ชุดอะไรดี
I can't make up my mind what to wear.
我拿不定主意穿什么好。
Wǒ ná bùdìng zhǔyì chuān shénme hǎo.ฉันอยากดูเป็นคนทันสมัย
I want to look stylish.
我想看起来很时髦。
Wǒ xiǎng kàn qǐlái hěn shímáo.เสื้อเชิ้ตตัวนี้ดูทันสมัย แต่มีราคาแพง
This shirt is very stylish, but very expensive. 
这件衬衫看起来很时髦,但是很贵。
Zhè jiàn chènshān kàn qǐlái hěn shímáo, dànshì hěn guì.


เสื้อเชิ้ตตัวนี้ทั้งทันสมัยทั้งถูก
This shirt is very stylish and inexpensive. 
这件衬衫又时髦又便宜。
Zhè jiàn chènshān yòu shímáo yòu piányí.ฉันไม่ค่อยสนใจพวกสินค้าแบรนด์เนมดังๆหรอก
I’m not very interested in famous brand name products.
我对大牌产品就不太感兴趣。
Wǒ duì dàpái chǎnpǐn jiù bù tài gǎn xìngqù.ของพวกนี้แพงเกินไปสำหรับฉัน
They’re just too expensive for me.
对我来说太贵了。
Duì wǒ lái shuō tài guìle.ฉันซื้อเสื้อผ้าธรรมดาราคาสมกับคุณภาพดีกว่า
I’d rather buy simple and reasonable clothes.
我宁愿买简单合理的衣服。
Wǒ nìngyuàn mǎi jiǎndān hélǐ de yīfú.เสื้อผ้าที่ฉันใส่มีราคาไม่แพง
 The clothes that I wear are affordable.
我的衣服的价格是很合理的.
Wǒ de yīfú de jiàgé shì hěn hélǐ de.ฉันใส่สีแดงไม่ขึ้น
I don’t look good in red.
我穿红色不好看。
Wǒ chuān hóngsè bù hǎokàn.ฉันใส่ชุดนี้แล้วดูดีมาก
This dress looks great on me.
这件衣服穿在我的身上很好看。
Zhè jiàn yīfú chuān zài wǒ de shēnshang hěn hǎokàn.ถึงจะแพงไปหน่อยแต่ก็คุ้ม
This was a little expensive, but it’s worth it.
这件衣服有点贵,但很值得。
Zhè jiàn yīfú yǒudiǎn guì, dàn hěn zhídé.ฉันควรซื้อกระเป๋าถือที่เข้ากันดีกับชุดนี้
I should buy a handbag that goes well with this dress.
我应该买一个与这件衣服搭配的手提包。
Wǒ yīnggāi mǎi yīgè yǔ zhè jiàn yīfú dāpèi de shǒutí bāo.เสื้อเชิ้ตตัวนี้ดูฉูดฉาดไปไหม
Is this shirt too loud?
这件衬衫太鲜艳了吗!
Zhè jiàn chènshān tài xiānyànle ma!


ฉันดูไม่เชยใช่ไหม
Don’t I look corny?
我看起来是很老土吗?
Wǒ kàn qǐlái shì hěn lǎo tǔ ma?


ฉันแต่งตัวไม่เก่ง
I’m not a good dresser.
我不擅长打扮自己。
Wǒ bù shàncháng dǎbàn zìjǐ.


เสื้อผ้าของเรามีน้ำหนักที่เบา ทันสมัยและเหมาะสำหรับใส่ในวันหยุดพักผ่อน
Our clothes are lightweight, fashionable and practical for holidays.
我们的服装轻便、时尚,并且很适合度假时穿。
Wǒmen de fúzhuāng qīngbiàn, shíshàng, bìngqiě hěn shìhé dùjià shí chuān.


เสื้อผ้าสไตล์นี้มันล้าสมัยไปแล้ว
This clothes style is out of fashion. 
这种衣服式样已经不兴了。
Zhè zhǒng yīfú shìyàng yǐjīng bù xīng le.


เดี๋ยวนี้รสนิยมของเธอดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้น
Recently her tastes have become more sophisticated.
最近她的品位越发优雅时髦起来。
Zuìjìn tā de pǐnwèi yuèfā yōuyǎ shímáo qǐlái.

💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节