ประโยคภาษาจีน การถามซ้ำ


ประโยคภาษาจีน 
การถามซ้ำ

 ↰↰↲↲↱↱

อะไรนะ;ว่ายังไงนะ
What?
什么?
Shénme?


จริงเหรอ
Rally? ; Are you sure?
真的吗?;你确定吗?
Zhēn de ma?; Nǐ quèdìng ma?


คุณว่ายังไงนะ
What did you say?
你说什么?
Nǐ shuō shénme?คุณกำลังพูดอะไรอยู่หรือเปล่า
Did you say something?
你再说什么?
Nǐ zàishuō shénme?พูดอีกทีสิ
Say it again.
再说一遍吗?
Zàishuō yībiàn ma?


ช่วยพูดอีกทีได้ไหม
Could you say that again?
你能再说一遍吗?
Nǐ néng zàishuō yībiàn ma?ขอโทษนะ ฉันไม่ค่อยเข้าใจ
Sorry, I don’t quite get you.
对不起,我不太明白。
Duìbùqǐ, wǒ bù tài míngbái.คุณหมายความว่ายังไง
What do you mean?
你是什么意思?
Nǐ shì shénme yìsi?ที่คุณพูดมา คุณหมายความว่ายังไง
What do you mean by that?
你这话是什么意思?
Nǐ zhè huà shì shénme yìsi?คุณช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม
Would you explain that for me, please?
请你给我解释一下好吗?
Qǐng nǐ gěi wǒ jiěshì yīxià hǎo ma?คุณช่วยพูดให้ช้าลงอีกได้ไหม
Could you speak more slowly?
请你说的慢一下好吗?
Qǐng nǐ shuō de màn yīxià hǎo ma?ขอโทษนะคุณพูดช้าๆกว่านี้ได้ไหม ฉันไม่เข้าใจ
Excuse me, could you speak more slowly? I can't quite follow you. 
对不起,请你说的慢一下好吗?我听不太懂。
Duìbùqǐ, qǐng nǐ shuō de màn yīxià hǎo ma? Wǒ tīng bù tài dǒng.คุณช่วยพูดช้ากว่านี้เพื่อทำให้ฉันเข้าใจได้ไหม
Could you speak more slowly so that I can understand?
你能说慢点让我听懂吗?
Nǐ néng shuō màn diǎn ràng wǒ tīng dǒng ma?คุณช่วยพูดให้ดังกว่านี้ได้ไหม
Could you speak up?
能说大声点吗?
Néng shuō dàshēng diǎn ma?ฉันไม่ได้ยินคุณเลย
I can’t hear you.
我听不见你说话。
Wǒ tīng bùjiàn nǐ shuōhuà.ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด
I couldn’t catch what you said.
我没听懂你的意思。
Wǒ méi tīng dǒng nǐ de yìsi.ช่วยพูดให้เข้าเรื่องเสียทีได้ไหม
Would you get to the point?
你能说到重点吗?
Nǐ néng shuō dào zhòngdiǎn ma?คุณพูดเรื่องอะไร
What are you talking about?
你在说什么?
Nǐ zài shuō shénme?เพื่ออะไร
What for?
为什么呢?
Wèishéme ne?


ใครบอกเหรอ
Who said that?
是谁说的?
Shì shéi shuō de?ความคิดของใครกัน
Whose idea is that?
那是谁的注意?
Nà shì shéi de zhǔyì?เขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอ
Did he really say that?
他真的说过那样的话吗?
Tā zhēn de shuōguò nàyàng dehuà ma?


คุณมั่นใจใช่ไหม
Can you confirm this?
这个你能确定吗?
Zhège nǐ néng quèdìng ma?


คุณแน่ใจนะ ไม่ใช่ว่าล้อเล่นกับฉันนะ
Are you sure you're not kidding me?
你确定不是在和我开玩笑吗?
Nǐ quèdìng bùshì zài hé wǒ kāiwánxiào ma?


💥💥💥
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节