ประโยคภาษาจีน งานเลี้ยง
ประโยคภาษาจีน
 งานเลี้ยง

↧↧↧↧↧↧↧↧


สุดสัปดาห์นี้เราจะจัดงานเลี้ยงที่บ้าน
We'll throw a party at our place this weekend.
这个周末我们要在家里开个派对。
Zhège zhōumò wǒmen yào zài jiālǐ kāi gè pàiduì.


เราจะจัดงานเลี้ยงบาร์บีคิวที่สวนหลังบ้าน
We'll have a barbecue party in our backyard.
我们要在后院办烧烤聚会。
Wǒmen yào zài hòuyuàn bàn shāokǎo jùhuì.


เราจะจัดปาร์ตี้สละโสดที่บ้าน
We will hold a bachelor party at home.
我们要在家里举行单身汉聚会。
Wǒmen yào zài jiālǐ jǔxíng dānshēnhàn jùhuì.


เป็นงานเลี้ยงแบบไหนเหรอ
What kind of party will it be?
是什么样的派对?
Shì shénme yàng de pàiduì?แค่นัดเจอกันเล็กๆน้อยๆนะ
It's just a small gathering.
只是个小聚会。
Zhǐshì gè xiǎo jùhuì.


เป็นงานเลี้ยงแบบกันเอง
It's an informal get-together.
这是一个非正式的聚会。
Zhè shì yīgè fēi zhèngshì de jùhuì.กรุณาแต่งตัวตามสบาย
Please dress casually.
 请穿得随意一点。
Qǐng chuān dé suíyì yīdiǎn.ช่วยเอาอาหารหรือเครื่องดื่มมาด้วยนะ
Please bring some food or drink.
请带些食物或饮料来。
Qǐng dài xiē shíwù huò yǐnliào lái.คุณอยากให้ฉันเอาอะไรไปพิเศษไหม
Is there anything particular you want me to bring?
你想让我带点什么特别的东西吗?
Nǐ xiǎng ràng wǒ dài diǎn shénme tèbié de dōngxī ma?ทุกคนมากันหมดแล้ว
Everyone is already here.
所有人都已经到了。
Suǒyǒu rén dōu yǐjīng dàole.ดูเหมือนว่าทุกคนมากันหมดแล้วนะ
Looks everyone is already here. 
看起来所有人都在这里了。
Kàn qǐlái suǒyǒu rén dōu zài zhèlǐle.


ทุกคนกำลังรอคุณอยู่เลย
Everybody has been waiting for you.
大家都在等你。
Dàjiā dōu zài děng nǐ.ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับงานเลี้ยงนะ
I hope you'll enjoy the party.
我希望你会喜欢这个派对。
Wǒ xīwàng nǐ huì xǐhuān zhège pàiduì.


เรามีเครื่องดื่มทุกชนิดเลย
We have all kinds of drinks.
我们有各种各样的饮料。
Wǒmen yǒu gè zhǒng gè yàng de yǐnliào.ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์
I don't drink.
我不喝酒。
Wǒ bù hējiǔ.เรามีน้ำอัดลมด้วยนะ
We have some soft drinks, too.
我们也有软饮料。
Wǒmen yěyǒu ruǎnyǐnliào.คุณรู้จักใครที่นี่บ้างไหม
Do you know anybody here?
这里面有你认识的人吗?
Zhè lǐmiàn yǒu nǐ rènshì de rén ma?คุณช่วยแนะนำใครสักคนให้หน่อยได้ไหม
Could you introduce somebody to me?
你能介绍一个人给我吗?
Nǐ néng jièshào yīgè rén gěi wǒ ma?


                          💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节