คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อประเทศ 国家名称รูปภาพจาก pixabay.com泰国
Tài guó
ประเทศไทย


中国
Zhōng guó
ประเทศจีน


日本
Rì běn
ประเทศญี่ปุ่น


新加坡
Xīn jiā pō
ประเทศสิงคโปร์


马来西亚
Mǎ lái xī yà
ประเทศมาเลเซีย


老挝
Lǎo wō
ประเทศลาว


越南
Yuè nán
ประเทศเวียดนาม


缅甸
Miǎn diàn
ประเทศพม่า


台湾
Tái wān
ประเทศไต้หวัน


埃及
Āi jí
ประเทศอียิปต์


奥地利
Ào dì lì
ประเทศออสเตรีย


巴西
Bā xī
ประเทศบราซิล


澳大利亚
Ào dà lì yà
ประเทศออสเตรเลีย


加拿大
Jiā ná dà
ประเทศแคนาดา


美国
Měi guó
ประเทศสหรัฐอเมริกา


韩国
Hán guó
ประเทศเกาหลีใต้


德国
Dé guó
ประเทศเยอรมัน


法国
Fǎ guó
ประเทศฝรั่งเศส


意大利
Yì dà lì
ประเทศอิตาลี


西班牙
Xī bān yá
ประเทศสเปน


印度
Yìn dù
ประเทศอินเดีย


智利
Zhì lì
ประเทศชิลี


文莱
Wén lái
ประเทศบรูไน


丹麦
Dān mài
ประเทศเดนมาร์ก


香港
Xiāng gǎng
ฮ่องกง科威特
Kē wēi tè 
ประเทศคูเวต


挪威
Nuó wēi
ประเทศนอร์เวย์


纽西兰
Niǔ xī lán
ประเทศนิวซีแลนด์


菲律宾
Fēilǜbīn
ประเทศฟิลิปปินส์


俄罗斯
È luó sī
ประเทศรัสเซีย


沙特阿拉伯
Shā tè ā lā bó
ประเทศซาอุดีอาระเบีย


瑞典克
Ruì diǎn kè
ประเทศสวีเดน


土耳其
Tǔ ěr qí
ประเทศตุรกี💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节