การโทรศัพท์ 电话沟通 - ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการโทรศัพท์


การโทรศัพท์ 电话沟通
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการโทรศัพท์


รูปภาพจาก pixabay.com


สถานการณ์โทรผิดเบอร์

👇👇👇👇


ฝั่งผู้รับโทรศัพท์ใช้พูดเมื่อเกิดการโทรผิดเบอร์

你打错电话了。
Nǐ dǎ cuò diàn huà le.
คุณโทรผิดแล้ว 


对不起,我恐怕你打错电话了,这里没有珍这个人。
Duì qǐ, wǒ kǒng pà nǐ dǎ cuò diàn huà le, zhè lǐ méi yǒu zhēn zhè ge rén.
ขอโทษค่ะ ฉันเกรงว่าคุณจะโทรผิดเบอร์แล้วละคะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อเจินค่ะ我确定你打错电话了。这个号码我都用了十多年了。
Wǒ què dìng nǐ dǎ cuò diàn huà le. Zhè ge hào mǎ wǒ dōu yòng le shí duō nián le.
ฉันแน่ใจว่าคุณโทรผิดเบอร์ค่ะ เพราะว่าเบอร์นี้ฉันใช้มาสิบกว่าปีแล้ว看来你是拨错号了。
Kàn lái nǐ shì bō cuò hàole.
ดูแล้วคุณคงโทรผิดเบอร์จริงๆฝั่งคนที่โทรมา เมื่อโทรผิดเบอร์ และต้องการถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง

👇👇👇👇


对不起,我打错电话了。
Duì qǐ, wǒ dǎ cuò diàn huà le.
ขอโทษค่ะ ฉันโทรผิดเบอร์对不起打扰你了。我真的很抱歉。
Duì qǐ dǎrǎo nǐ le. Wǒ zhēn de hěn bào qiàn.
ต้องขอโทษที่รบกวนคุณ ฉันขอโทษจริงๆ再次表示歉意,打扰你了。
Zàicì biǎoshì qiànyì, dǎrǎo nǐle.
ต้องขอโทษอีกครั้งที่รบกวนคุณ

真的吗?你确定吗?我之前打这个号他还在呢。
Zhēn de ma? Nǐ què dìng ma? Wǒ zhī qián dǎ zhè ge hào tā hái zài ne.
จริงเหรอ คุณแน่ใจนะ เพราะเมื่อก่อนฉันก็โทรมาเบอร์นี้ และเขาก็ยังอยู่นี่น่า(ฝั่งที่โทรมาใช้ถามเพื่อความแน่ใจ ว่าตัวเองโทรผิดเบอร์จริงหรือเปล่า)不可能的。我清清楚楚地记着这个号码。不是063 033 3727吗?
Bù kě néng de. Wǒ qīng qīng chǔ chǔ dì jì zhe zhè ge hào mǎ. Bú shì 063 033 3727 ma?
เป็นไปไม่ได้  ฉันจำได้อย่างชัดเจนแม่นยำเลยเบอร์นี้  ไม่ใช่เบอร์ 063 033 3727เหรอ
เมื่อทางฝั่งผู้โทรมาโทรผิดและขอโทษที่โทรมารบกวน ทางฝั่งผู้รับโทรศัพท์ก็อาจจะตอบไปว่า

👇👇👇


没关系,这种事情每个人都会碰到。
Méi guān xi, zhè zhǒng shì qíng měi gè rén dōu huì pèng dào.
ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน 


สถานการณ์ที่ในออฟฟิศ หรือบริษัท ไม่มีชื่อบุคคลที่ทางฝั่งผู้โทรมาต้องการจะเรียนสายด้วย หรือ บุคคลผู้นั้นได้ออกจากบริษัทนั้นไปแล้ว

👇👇👇👇

对不起,这里没有叫珍名字的人。
Duì bù qǐ, zhè lǐ méi yǒu jiào zhēn míng zi de rén.
ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ค่ะ


她上个月离开这家公司了。
Tā shàng gè yuè lí kāi zhè jiā gōng sī le.
เธอได้ออกกจากบริษัทเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ 她已经不在本公司工作了。
Tā yǐ jīng bú zài běn gōng sī gōng zuò le.
เธอไม่ได้ทำงานในบริษัทนี้แล้วค่ะ 她已经离职了。
Tā yǐ jīng lí zhí le.
เธอได้ลาออกไปแล้วค่ะ她被炒鱿鱼了。
Tā bèi chǎo yóu le.
เธอได้ถูกไล่ออกแล้วค่ะ สถานการณ์ที่เกิดจากมีสายแทรก หรือสัญญาณไม่ดี

👇👇👇👇


电话线路有杂音。
Diàn huà xiàn lù yǒu zá yīn.
มีเสียงแทรกในสาย 你能听到我讲话吗?
Nǐ néng tīng dào wǒ jiǎng huà ma?
คุณได้ยินฉันไหมคะ ฝั่งผู้ที่ถูกถาม ก็จะตอบว่า
不太好,电话路线有杂音。
Bú tài hǎo, diàn huà lù xiàn yǒu zá yīn.
 ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ มีเสียงแทรกในสายด้วยหรือ
听到!
Tīng dào!
ได้ยินค่ะสถานการณ์ที่เกิดจากสัญญาณไม่ดีจะพูดดังนี้

👇👇👇👇

 我觉得我们的线路连接情况很差。
Wǒ jué dé wǒ men de xià nlù lián jiē qíng kuàng hěn chà.
ฉันว่าสัญญาณโทรศัพท์เราไม่ค่อยดี สถานการณ์ที่เกิดจากการสื่อสารคนละภาษา

👇👇👇


你稍等一下, 我让会讲中文的人来接电话。
Nǐ shāo děng yí  xià, wǒ ràng huì jiǎng zhōng wén de rén lái jiē diàn huà.
กรุณารอสักครู่ค่ะ จะให้คนที่พูดภาษาจีนได้ คุยกับคุณนะคะ หรือทางฝั่งผู้โทรมา ต้องการให้คนที่พูดภาษานั้นๆมาช่วยรับโทรศัพท์ให้ก็จะพูดว่า

👇👇👇


你身边有没有会讲中文的人呢,让他/她接一下电话好吗?
Nǐ shēn biān yǒu méi yǒu huì jiǎng zhōng wén de rén ne, ràng tā  /tā jiē yí xià diàn huà hǎo ma?
แถวนั้นมีคนที่พูดภาษาจีนได้ไหมคะ ให้เขามารับโทรศัพท์ได้ไหม
💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节