ชื่ออาคารเป็นภาษาจีน ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

      สำหรับบทความนี้ได้เอาแผนที่ในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งชื่ออาคารแต่ละที่เป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ


大皇宫与玉佛寺建筑物名称

Dà huáng gōng yǔ yù fó sì jiàn zhú wù míng chēng
ชื่ออาคารในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
1.先朝藏佛阁                                
Xiān cháo zàng  fó gé 
หอพระราชพงศานุสรณ์
HOR PHRA RAJPHONGSANUSORN


2.本朝藏佛阁                                
Běn cháo zàng  fó     
หอราชกรมานุสรณ์
HOR PHRA RAJKORAMANUSORN3.乐达纳舍利塔                         
Lè dá nà shè lì tǎ     
พระศรีรัตนเจดีย์
PHRA SIRATANA CHEDI


4.金刚佛殿                     
Jīn gāng fó diàn                    
หอพระนาค
HOR PHRA NAK


5.尖顶佛塔                         
Jiān dǐng fó tǎ                   
พระวิหารยอด
PHRA WIHARN YOD


6.吴哥窟模型                              
Wú gē kū móxíng        
นครวัดจำลอง
MODEL OF ANGKOR WAT


7.藏经楼、藏经阁                         
Zàng jīng lóu Zàng jīng gé     
พระมณฑป
PHRA MONDOP


8.皇家法藏殿                      
Huáng jiā fǎ zàng  diàn         
หอพระมณเฑียรธรรม
HOR PHRA MONTHIAN DHARMA


9.碧隆天神殿             
Bì lóng tiān shén diàn                   
ปราสาทพระเทพบิดร
PRASAT PHRA DHEPBIDORN /
THE ROYAL PANTHEON


10.大雄宝殿                                 
Dà xióng bǎo diàn           
พระอุโบสถ
CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA


11.香王观音阁                            
Xiāng wáng guān yīn gé 
หอพระคันธารราฐ          
HOR PHRA GANDHARARAT


12.钟楼           
Zhōng lóu                            
หอระฆัง                         
BELFRY TOWER

13.武隆碧曼宫                         
Wǔ lóng  bì màn gōng
พระที่นั่งบรมพิมาน
BOROM PHIMAN MANSION

14.悉达拉碧隆亭                 
Xī dá lā bì lóng tíng     
พระที่นั่งสีตลาภิรมณ์
SIDHALA PHIROM HALL

15.乐达纳佛殿                      
Lè dá nà fó diàn   
พระพุทธรัตนสถาน
BUDDHA RATANA STARN HALL

16.因陀罗殿                      
Yīn tuó luó diàn      
พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
AMARINDRA WINITCHAI HALL

17.伟大护国神殿                     
Wěi dà hù guó shén diàn 
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
PAISAL TAKSIN HALL

18.乍迦博碧曼宫                    
Zhà jiā bó bì màn gōng 
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
CHAKRAPAT PHIMAN HALL

19.大神殿                     
Dà shén diàn              
พระที่นั่งมหิศรปราสาท
MAHISORN PRASAT HALL

20.天阁       
Tiān gé                             
หอพระสุราลัย
HOR PHRA SULALAI PHIMAN

21.喜悦亭           
Xǐ yuè tíng                  
พระที่นั่งราชฤดี
RAJRUEDI HALL

22.金佛阁             
Jīn fó gé                
หอศาสตราคม
HOR SASTRAKOM

23.睹史多亭            
Dǔ shǐ duō tíng                
พระที่นั่งดุสิตาภิรมณ์
DUSITA PHIROM HALL

24.月亭             
Yuè tíng                      
พระที่นั่งสนามจันทร
SNAMCHAND PAVILION

25.宗庙阁              
Zōng miào gé              
หอพระธาตุมณเฑียร
HOR PHRA DHART MONTHIAN

26.节基殿                
Jié jī diàn            
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
CHAKRI MAHA PRASAT HALL

27.蒙素坦殿                     
Méng sù tǎn diàn  
พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
MOONSTARN BAROMASNA HALL


28.颂慕提瓦乐殿            
Sòng mù tí wǎ lè diàn    
พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
SOMUT DEVARAJ UBBAT HALL

29.迦兰耶殿          
Jiā lán yé diàn                
พระที่นั่งราชกรัณยสภา
RAJKARANYASAPHA HALL

30.阿蓬碧莫亭                
Ā péng bì mò tíng 
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
APHORN PHIMOK PRASAT PAVILION

31.兜率(律实)殿        
Dōu lǜ (Lǜ shí) diàn
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 DUSIT MAHA PRASAT HALL

32.玉佛寺博物馆             
Yù fó sì bó wù guǎn
พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว
WAT PHRA KAEO MUSEUM

33.泰国装饰品与硬币展销处  
Tài guó zhuāng shì pǐn yǔ yìng bì zhǎn xiāo chù 
ที่แสดงเครื่องประดับและเหรียญเงินไทย   
THE ROYAL THAI DECORATIONS AND COINS PAVILION


34.阿他威赞亭                         
Ā tā wēi zàn tíng
อรรธวิจารณ์ศาลา
EXHIBITION IN HONOR OF HIS MAJESTY THE KING


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节