รวมชื่อ รายการอาหารมุสลิม 清真菜


อาหารมุสลิม ภาษาจีนจะเรียกว่า 清真菜 Qīng zhēn cài  หรือ 穆斯林菜   lín cài  แต่อย่าไปเรียก “อาหารอิสลาม 伊斯兰菜 lán cài” เป็นอันขาดนะคะ เพราะ  “อิสลาม” นั้น เป็นชื่อของศาสนาค่ะ นั่นก็คือ “ศาสนาอิสลาม 伊斯兰教  lán jiào” ส่วนเครื่องหมายฮาลาล หรือ ตราสัญลักษณ์อาหารฮาลาล (HALAL) ที่เราเห็นติดบนสลากผลิตภัณฑ์อาหาร ภาษาจีน เรียกว่า 清真认证Qīng zhēn rèn zhèng   สำหรับบทความนี้ ด้วยความที่ได้มีโอกาสแวะไปทานอาหารตรงบางรัก ที่ชื่อว่า "ร้านอาหารมุสลิม" เลยเอาชื่อรายการอาหารมาฝากกันค่ะ焖羊饭的特殊配方
Mèn yáng fàn de tè shū pèi fāng 
ข้าวหมกแพะสูตรพิเศษ


玛萨满咖喱牛汤 
Mǎ sà mǎn gā lí niú tāng 
มัสมั่นเนื้อ


玛萨满咖喱鸡汤 
Mǎ sà mǎn gālí jītāng
มัสมั่นไก่

焖鸡饭 
Mèn jī fàn 
ข้าวหมกไก่

印度香饭 
Yìn dù xiāng fàn 
ข้าวบุหรี่

黄咖哩羊肉 
Huáng gā lí yáng ròu 
แกงกะหรี่แพะ

 黄咖哩鱼肉 
Huáng gā lí yú ròu 
แกงกะหรี่ปลา

牛肉汤 
Niú ròu tang 
น้ำซุปเนื้อ  


羊肉汤 
Yáng ròu tāng 
น้ำซุปแพะ


牛尾汤 
Niú wěi tang 
ซุปหางวัว

牛脑咖喱汁 
Niú nǎo gālí zhī 
สมองวัว


咖哩叻沙 
Gā lí lè shā   
ก๋วยเตี๋ยวแกง หรือ ก๋วยเตี๋ยวแขก Laksa

牛肉馅饼 
Niú ròu xiàn bǐng 
มะตะบะเนื้อ MURTABAK หรือ เรียกว่า 
印度煎面包 
Yìn dù jiān miàn bāo


印度咖喱 / 咖喱汁 
Yìn dù gā lí / Gā lí zhī 
กุรุหม่า 
Korma

手抓饼 / 飞饼 /  煎饼
Shǒu zhuā bǐng/ Fēi bǐng / Jiān bǐng
โรตี


💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节