คำศัพท์ภาษาจีน สภาพอากาศ


รูปภาพจาก pixabay.com

天气
Tiān qì
สภาพอากาศ   ดินฟ้าอากาศ

气候
Qì hòu
ภูมิอากาศ ดินฟ้าอากาศ

下雨      
 Xià yǔ            
 ฝนตก

细雨    
 Xì yǔ              
ฝนตกปรอยๆ

阵雨    
Zhèn yǔ
ฝนที่ตกลงมาซู่หนึ่ง

晴朗    
Qíng lǎng
แดดจัด

阴天    
Yīn tiān           
ท้องฟ้ามืดครึ้ม

多云
Duō yún         
มีเมฆมาก

刮风    
Guā fēng
ลมแรงหมอก

闪电
Shǎn diàn       
ฟ้าแลบ

打雷
Dǎ léi  
ฟ้าร้อง

下雪
Xià xuě                       
หิมะตก


                   
น้ำค้าง


Shuāng                       
น้ำค้างแข็ง  แม่คะนิ้ง


Báo                 
ลูกเห็บ

旋风
Xuàn fēng      
ลมวน พายุหมุน

 
                  
ร้อน

闷热  
Mēn rè            
ร้อนอบอ้าว

湿热   
 Shī rè             
ร้อนชื้น

潮湿  
Cháo shī         
เปียกชื้น

  
Gān                
แห้ง

   
 Liáng             
เย็น

  
 Lěng              
หนาว

彩虹   
Cǎi hóng         
รุ้ง

寒带
Hán dài                       
เขตหนาว

热带
Rè dài 
เขตร้อน

摄氏
Shè shì                       
องศาเซลเซียส

华氏
Huá shì                       
องศาฟาเรนไฮต์

海拔
Hǎi bá 
ความสูงจากระดับน้ำทะเล

气压
Qì yā              
ความกดอากาศ

低气压
Dī qì yā                       
ความกดอากาศต่ำ

高气压
Gāo qì yā                   
ความกดอากาศสูง

天气报告
Tiān qì bào gào
รายงานสภาพอากาศ

天气预报
Tiān qì yù bào
พยากรณ์อากาศ


💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节