คำศัพท์ภาษาจีน ภัยพิบัติต่างๆรูปภาพจาก pixabay.com

灾害 
Zāi hài  
ภัย ภัยพิบัติ


灾难 
Zāi nàn 
ภัยพิบัติ


台风 
Tái fēng  
พายุไต้ฝุ่น ไต้ฝุ่น


龙卷风 
Lóng juǎn fēng 
พายุทอร์นาโด


暴风雨 
Bào fēng yǔ 
พายุลมฝน


雷暴
Léi bào 
พายุฝนฟ้าคะนอง


沙尘暴
Shā chén bào 
พายุในทะเลทราย


暴风雪   
Bào fēng xuě            
พายุหิมะ


飓风 
Jù fēng  
พายุเฮอริเคน


季风      
Jì fēng 
มรสุม


季候风   
Jì hòu fēng  
มรสุม


气旋 
Qì xuán   
พายุไซโคลน


热带低气压  
Rè dài dī qì yā    
ดีเปรสชั่นเขตร้อน


天灾
Tiān zāi 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

旱灾
Hàn zāi 
ภัยแล้ง

地震
Dì zhèn  
แผ่นดินไหว

洪水 
Hóng shuǐ 
น้ำท่วม

水灾
Shuǐ zāi 
อุทกภัย

火山 
Huǒ shān 
ภูเขาไฟ

海啸
Hǎi xiào 
สึนามิ

风灾
Fēng zāi 
วาตภัย

陨石
Yǔn shí  
ลูกอุกกาบาต
💦💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节