คำศัพท์ภาษาจีน เกี่ยวกับสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ


     มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ชื่อเรียกแต่ละสถานศึกษากันค่ะ
รูปภาพจาก pixabay.com


学院
Xué yuàn 
สถานศึกษา

学校 
Xué xiào
โรงเรียน


托儿园
Tuō ér yuán
เนอสเซอรี่/สถานรับเลี้ยงเด็ก


幼儿园 
Yòu ér yuán 
อนุบาล

国立学校 
Guó lì xué xiào
โรงเรียนรัฐบาล

私立学校 
Sī lì xué xiào
โรงเรียนเอกชน


大学预科学校 
Dà xué yù kē xué xiào
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


寄宿学校  
Jì sù xué xiào
โรงเรียนประจำ


聋哑学校  
Lóng yǎ xué xiào
โรงเรียนสอนคนเป็นใบ้หูหนวก


女校   
Nǚ xiào
โรงเรียนหญิงล้วน


男校   
Nán xiào
โรงเรียนชายล้วน


盲人学校   
Máng rén xué xiào
โรงเรียนสอนคนตาบอด


商业学校  
Shāng yè xué xiào
โรงเรียนพาณิชยการ


中等技术学校  
Zhōng děng jì shù xué xiào
โรงเรียนอาชีวศึกษา

军官预备学校   
Jūn guān yù bèi xué xiào
โรงเรียนเตรียมทหาร
💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节