ร้อนจริงๆนะเมืองไทยเรา


รูปภาพจาก pixabay.com


เพราะเมืองไทยมี  3 ฤดู คือ 热 (Rè) ร้อน 很热 (Hěn rè)  ร้อนมากและ 非常热 ( Fēi cháng rè)  ร้อนมากๆ  โดยเฉพาะหน้าร้อนของปีนี้นี่ มันช่างร้อนจริงๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับบทความนี้เราจะมาดูว่า อากาศร้อน เราจะพูดยังไงกันบ้าง


夏天可以热到什么程度呢?
Xià tiān kě yǐ rè dào shén me chéng dù ne?
ฤดูร้อนจะร้อนถึงขั้นไหนกันนะ


热到我完全不想出去!
Rè dào wǒ wánquán bùxiǎng chūqù!
มันร้อนจนฉันไม่อยากจะออกไปไหนเลย


热到我不想出门了!
Rè dào wǒ bù xiǎng chū mén le!
มันร้อนจนฉันไม่อยากจะออกไปข้างนอก


怎么这么热!
Zěn me zhè me rè!
ทำไมร้อนอย่างนี้


热死了!
Rè sǐ le!
ร้อนจะตายอยู่แล้ว


热得不能再热了!
Rè dé bù néng zài rè le!
ร้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว


热得直接想躲到冰箱里去了!
Rè dé zhí jiē xiǎng duǒ dào bīng xiāng lǐ qù le
ร้อนจนอยากจะไปหลบอยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ย热得快要融化了!
Rè dé kuài yào róng huà le!
ร้อนจนแทบจะละลายแล้ว热得快要发疯了!
Rè de kuài yào fā fēng le!
ร้อนจนจะบ้าอยู่แล้ว


只要一出门就开始出汗!
Zhǐ yào yī chū mén jiù kāi shǐ chū hàn!
เพียงแค่จะออกไปข้างนอกเหงื่อก็เริ่มออกแล้ว


外面的天气是那么的热,我真的不想出门。
Wài miàn de tiān qì shì nà me de rè, wǒ zhēn de bù xiǎng chū mén.
อากาศข้องนอกมันร้อนมาก ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเลยจริงๆ


天气热得像火炉,我可不想出门被烤焦。
Tiān qì rè dé xiàng huǒ lú, wǒ kě bù xiǎng chū mén bèi kǎo jiāo.
อากาศร้อนเหมือนเตาไฟ ฉันไม่อยากออกไปแล้วถูกเผาให้ไหม้หรอก


天气实在太热了,我宁愿挨饿,也不想出门去吃饭。
Tiān qì shí zài tài rè le, wǒ nìng yuàn ái  è, yě bù xiǎng chū mén qù chī fàn.
อากาศมันร้อนจริงๆ ฉันถึงยินยอมที่จะทุกข์ทรมานจากความหิว โดยที่ไม่ออกไปกินข้าวข้างนอก这个夏天,热得人生不如死,只想待在家吹空调,不想出门。
Zhè ge xià tiān, rè dé rén shēng bù rú sǐ, zhǐ xiǎng dài zài jiā chuī kòng tiáo, bù xiǎng chū mén.
ฤดูร้อนนี้ ร้อนจนชีวิตก็เหมือนตาย แค่อยากอยู่บ้านตากแอร์ ไม่อยากออกไปข้างนอก中暑
Zhòng shǔ
ฮีทสโตรก หรือ ลมแดด💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节